• Od kilku lat spada liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych
  • Szczególnie korzystnie wypadają dane z ostatnich trzech miesięcy 2023 roku, choć jedna liczba może niepokoić

Gdyby bezrefleksyjnie porównać dane z ostatnich trzech miesięcy 2023 r. z danymi z trzeciego kwartału 2023 r., można by niemal popaść w euforię: liczba wypadków i liczba rannych w wypadkach spadły niemal o jedną czwartą, a liczba zabitych o prawie jedną trzecią.

Liczby przedstawiają się następująco:

  • Wypadki drogowe - spadek o 22 proc. (było 6411, jest 5004);
  • Ofiary wypadków ogółem - spadek o 24 proc. (w III kwartale 2023 r. całkowita liczba ofiar na drogach to 7978, w IV kwartale 6038);
  • Ofiary wypadków, zabici - spadek o 28 proc. (409 do 572);
  • Ofiary wypadków, ranni - spadek o 24 proc. (5629 do 7406).

To jednak tak nie działa: to normalne zjawisko, że w okresie jesienno-zimowym wypadków, zwłaszcza ciężkich, jest nieco mniej. Jeździ się nieco wolniej, surowsza aura skłania do ostrożności na drogach.

Gdyby więc przyrównać ostatni kwartał 2023 roku (uwaga: to wciąż dane wstępne opracowane przez Unilink m.in. na podstawie danych GUS i policji) do analogicznego okresu rok wcześniej, będzie to wyglądać już nie tak obiecująco, ale wciąż widać postęp:

  • Wypadki drogowe - wzrost o 2 proc.;
  • Ofiary wypadków, ogółem - spadek 2 proc.;
  • Ofiary wypadków, zabici - spadek o 15 proc.;
  • Ofiary wypadków, ranni - spadek o 1 proc.

Policyjne dane nie pozostawiają też wątpliwości, że trend zmniejszania się liczby zabitych i rannych w wypadkach jest stały. Szczegółowy policyjny raport o wypadkach za 2023 r. nie został jednak jeszcze opublikowany.

Okres wypadki drogowe Ofiary wypadków ogółem Zabici Ranni
2020 r. 23 540 28 954 2491 26 tys. 463
2021 r. 22 816 28 660 2245 26 tys. 415
2022 r. 21 322 26 639 1896 24 tys. 743
2023 r. (dane wstępne) 20 809 25 770 1802 23 tys. 968