Projekt realizowany jest ze wsparciem środków Funduszu Czystego Powietrza (Clean Air Found) i pozwoli ocenić poziom emisji tlenków azotu (NOx), a także wpływ takich regulacji jak Euro 6d na ich ograniczanie. Dodatkowo zbadane zostaną również emisje tzw. nieregulowanych zanieczyszczeń takich jak amoniak. Co więcej, zebrane dane umożliwią ekspertom z Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu oszacowanie, jak import używanych aut z krajów Europy Zachodniej wpływa na poziomy zanieczyszczeń generowane przez flotę samochodową w krajach Europy Wschodniej.

Same badanie ma formę zdalną i nie wymaga zatrzymywania i kontrolowania poszczególnych pojazdów. Wykorzystuje specjalne urządzenia pomiarowe, które za pomocą lasera analizują spaliny danego pojazdu wydobywające się z rury wdechowej, a kamera zapisuje jego numer rejestracyjny. Informacje te zestawiane są później z danymi auta w systemie ewidencji pojazdów CEPiK, dzięki czemu wiadomo, jaką normę powinno spełniać, a jaka jest rzeczywistość.

W Warszawie zostanie sprawdzonych w ten sposób 150 tys. samochodów na głównych ulicach. Podobne badanie przeprowadzono w zeszłym roku na ulicach Krakowa. Wówczas sprawdzono ponad 103 tys. samochodów.