Policja w całym kraju zaostrza działania w walce z nadmierną prędkością na drogach. 17 maja ruszają ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne o kryptonimie „PRĘDKOŚĆ". Celem jest egzekwowanie od kierowców przestrzegania ograniczeń prędkości, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo na drogach.

Nadmierna prędkość jest głównym czynnikiem prowadzącym do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Kierowcy, ignorujący ograniczenia prędkości, stwarzają niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu.

Akcja "Prędkość" na polskich drogach

Podczas działań, policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości w sposób statyczny i dynamiczny. Szczególna uwaga skierowana będzie na miejsca, które są znane z częstych wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Do działań zaangażowane zostaną również policyjne grupy SPEED, które specjalizują się w przeciwdziałaniu niebezpiecznemu zachowaniu na drodze, w tym przekraczaniu dozwolonej prędkości.

Policjanci apelują, aby przestrzegać dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniać w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. Bezpieczeństwo na drogach jest naszą wspólną odpowiedzialnością.