• Od 9 kwietnia obowiązuje nowy pakiet unijnych sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę
  • Ciężarówki białoruskich i rosyjskich przewoźników muszą opuścić obszar UE najpóźniej do 16 kwietnia 2022 r.
  • Ministerstwo Infrastruktury ostrzega, że podobny zakaz dla unijnego transportu mogą wprowadzić władze Białorusi i Rosji
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Zakaz transportu drogowego dla rosyjskich i białoruskich firm transportowych obowiązuje na terenie Unii Europejskiej od soboty, 9 kwietnia 2022 r. Przez pierwszy tydzień funkcjonuje tzw. okres przejściowy, co oznacza, że przewoźnicy mają czas na dokończenie wcześniej rozpoczętych kursów. Dla kierowców białoruskich i rosyjskich ciężarówek podróżujących przez Polskę oznacza to, że do 16 kwietnia powinni oni opuścić terytorium Polski.

Od wspomnianego zakazu przewidziano sporo wyjątków. Na stronie Ministerstwa Infrastruktury opublikowano wyłączenia. Zakaz nie obejmuje:

  • poczty w ramach usługi powszechnej;
  • towarów przewożonych tranzytem przez UE między obwodem kaliningradzkim a pozostałym terytorium Rosji, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany.

Dopuszczono także przewóz innych rzeczy pod warunkiem uzyskania unijnego zezwolenia. Rosyjski transport jest zatem dozwolony w przypadku

  •  w celu zakupu, przywozu lub transportu do UE gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;
  • w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z rozporządzeniem;
  • w celach humanitarnych;
  • w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych UE i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; lub
  • w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

Podobne zasady dotyczą także białoruskich przewoźników i transportu na rzecz służb dyplomatycznych i konsularnych UE na Białorusi.

Resort infrastruktury ostrzega, że podobne restrykcje mogą objąć przewoźników z państw członkowskich UE, w tym także Polski. "Można się jednak spodziewać, że Rosja i Białoruś zastosują analogiczny zakaz transportu drogowego dla przewoźników z UE, w tym Polski. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury odradza polskim przewoźnikom wykonywanie podróży do Białorusi i Rosji, a tym, którzy posiadają pojazdy na terytorium tych państw, zaleca ich powrót do Polski" – czytamy na stronie internetowej resortu.

Obecnie szacunkowy czas na rozpoczęcie odprawy na przejściach drogowych z Białorusią wynosi od 40 godz. (Kukuryki) do 72 godz. (Bobrowniki). W przypadku wyjazdu do Rosji czas oczekiwania nie przekracza 4 godz. (Grzechotki i o godzinę krócej w Bezledach).