"Od grudnia ubiegłego roku, kiedy otworzyliśmy ostatni fragment S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, trasę tą pokonało już prawie 10 mln pojazdów. Obecna statystyka nieco różni się od tej, którą podawaliśmy w kwietniu br. Mianowicie minimalnie więcej kierowców jeździ w kierunku Poznania (ponad 5 milionów) niż w stronę Terespola (prawie 5 milionów)" - podkreśliła w rozmowie z PAP rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Przypomniała, że podczas jazdy tunelem należy przestrzegać ograniczeń prędkości. "Dozwolona prędkość to 80 km/h. Należy także trzymać odpowiedni dystans do poprzedzającego auta oraz unikać zmian pasa ruchu. Nie wolno się zatrzymywać. Ponadto działa odcinkowy pomiar prędkości" - tłumaczyła. Wskazała przy tym, że do tej pory w tunelu nie doszło do żadnego wypadku.

W tunelu ursynowskiego odcinka POW działają specjalistyczne systemy, które w zależności od sytuacji i zbieranych przez kamery oraz inne czujniki informacji mogą zmienić dopuszczalną prędkość, wyłączyć pas ruchu lub nawet całą jezdnię w przypadku kolizji, wypadku lub prac drogowych. "Systemy wykrywają też przejazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i w przypadku unieruchomienia ich w tunelu, zostanie on zamknięty dla ruchu" - powiedziała.

"Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom Ursynowa, jak i użytkownikom drogi ekspresowej S2. Dlatego przez tunel nie mogą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Decyzję podjęliśmy w oparciu o wykonane specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu, jak również dostępną infrastrukturę i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych" - tłumaczyła Małgorzata Tarnowska.

Przekazała, że decyzja o zakazie ruchu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest również zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. "Pod uwagę braliśmy również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne" - mówiła.

"Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czyli nadać obiektowi kategorię E. Nieuprawniony przejazd przez tunel pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne jest każdorazowo zgłaszany na policję" - podkreśliła.

Podała także, że w 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem kontrolują sytuację w tunelu. "Do dyspozycji mają podgląd z 134 kamer zamontowanych wewnątrz i na wlotach obiektu. Wizyjny system dozoru posiada funkcję automatycznego wykrywania określonych zdarzeń, np. pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd. Algorytmy są w stanie identyfikować, monitorować i zgłaszać sytuacje oraz obiekty mogące stanowić potencjalne ryzyko wypadku lub pożaru. Dostęp do monitoringu mają również Komenda Stołeczna Policji oraz Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa" - poinformowała.

"Obiekt jest wyposażony w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany jest system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana jest widoczność w tunelu, a czujniki wykryją i zasygnalizują pożar. Obiekt pod Ursynowem wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa" - wyliczyła.

"Wzdłuż ścian tunelu znajdują się chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego" - dodała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Otwarty pod koniec zeszłego roku ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.