Ubiegłoroczne statystyki, opublikowane przez warszawski Zarząd Dróg Miejskich, pokazały poważny problem – okazało się, że osoby po 60. roku życia to grupa najbardziej narażona na ryzyko wypadku. Osoby takie stanowiły ponad 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych w Warszawie. W zeszłym roku na stołecznych drogach zginęło 21 osób powyżej 60. roku życia, a ranne zostały - 253. W tym samym czasie osoby starsze były sprawcami 13 proc. wypadków ze swoim udziałem. Pozostałe 87 proc. wypadków wydarzyło się z winy innych uczestników ruchu.

Audyt bezpieczeństwa przeprowadzony przez ZDM pokazał, że wśród najczęstszych przyczyn wypadków drogowych z udziałem pieszych–seniorów jest: nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych (60,3 proc.) i nieprawidłowe cofanie pojazdów (16,8 proc.).

Z kolei seniorzy najczęściej przyczyniają się do wypadków przekraczając jezdnię w miejscu niedozwolonym (14 proc.). Najwięcej wypadków w udziałem osób starszych w 2018 r. wydarzyło się w kwietniu, maju i październiku.

Liczba ofiar wśród pieszych cały czas rośnie

Niestety, statystyki za 2019 rok są jeszcze bardziej alarmujące – liczba śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych zwiększyła się w porównaniu do ubiegłego roku. Wypadki z pieszymi na stołecznych drogach to już ponad połowa ogólnej liczby zdarzeń odnotowanych w tym roku. Dlatego m.in. Warszawa zdecydowała się na uruchomienie kampanii skierowanej zarówno do kierowców, jak i seniorów, która ma „obudzić” obydwie grupy.

– Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, doświetlanie przejść dla pieszych, budowanie sygnalizacji świetlnych, czy naprawa dróg – to wszystko działania niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa. Fundamentalną jest jednak zmiana świadomości i postaw – to dzięki wrażliwości, uwadze i odpowiedzialności użytkowników drogi, infrastruktura miejska w pełni zyskuje na wartości i zaczyna pełnić pożądaną funkcję – mówi Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Na szczęście Warszawa podeszła do kampanii w oryginalny sposób. Oprócz pomysłowych spotów, w tym z udziałem Piotra Fronczewskiego, działań medialnych, ZDM chce także dotrzeć do seniorów, m.in. poprzez uniwersytety III wieku, kluby seniorów, a także warszawskie kościoły.