• Warszawska strefa czystego transportu rusza 1 lipca 2024 r. – czyli już za kilka dni
 • Początkowo zakaz wjazdu do SCT dotyczyć ma benzyniaków starszych niż 27 lat i diesli starszych niż 19 lat
 • Od zasady, że najstarsze pojazdy nie mogą wjechać do warszawskiej SCT, jest wiele wyjątków
 • Autorzy uchwały o SCT dość dobrze zabezpieczyli system przed nadużyciami

Ważna informacja na początek: jeśli wasz samochód spełnia normy wiekowe (czy też wynikające z normy emisji spalin) pozwalające na poruszanie się po warszawskiej SCT, nic nie musicie robić. Nie musicie nic zgłaszać, wnioskować o wydanie zielonej naklejki, itp. – system pozwoli wam na swobodne poruszanie się po strefie na podstawie danych o pojeździe zawartych w rządowej bazie CEP.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Gorzej, jeśli samochód nie spełnia wymagań SCT, a jedynie właściciel podlega pod jeden z wyjątków. W takim układzie konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie zielonej naklejki, która potwierdza prawo wjazdu do strefy.

Granice zatwierdzonej Strefy Czystego Transportu w Warszawie Foto: UM Warszawa
Granice zatwierdzonej Strefy Czystego Transportu w Warszawie

Po pierwsze, wyjątek dla seniorów

Ten wyjątek jest "cenny", bo bezterminowy: seniorzy spełniający warunki mogą jeździć swoim samochodem po SCT, mogą nim być także wożeni bez ograniczeń czasowych. Wyjątek dotyczy osób, które:

 • osiągnęły wiek 70 lat do 31 grudnia 2023 r.
 • stały się właścicielem samochodu niespełniającego norm SCT najpóźniej 31 grudnia 2023 r.

I uwaga: nie jest tak, że można zarejestrować swoje stare auto "na dziadka" i nim jeździć – obowiązują bowiem "sprytne" ograniczenia:

 • senior może posiadać najwyżej jeden uprzywilejowany samochód
 • podczas poruszania się po strefie senior-właściciel samochodu musi znajdować się w środku (jako kierowca albo jako pasażer).

Po drugie, wyjątek na osobę niepełnosprawną

Ten wyjątek dotyczy posiadaczy europejskiej karty parkingowej – czyli niepełnosprawnych posiadających dokument pozwalający m.in. parkować na miejscach dla niepełnosprawnych. Osoba dysponująca kartą ma prawo wskazać jeden samochód jako uprawniony do wjeżdżania do strefy.

Po trzecie, wyjątek dla mieszkańców

To wyjątek, który jest ograniczony czasowo – obowiązuje do końca 2027 r. Aby bez konsekwencji jeździć po strefie "zbyt starym" samochodem, mieszkaniec stolicy musi łącznie spełniać kilka warunków:

 • samochód niespełniający norm SCT był w jego posiadaniu najpóźniej 31 grudnia 2023 r. Prawo do użytkowania auta może być różne: własność, wynajem – bez różnicy;
 • użytkownik pojazdu (wskazany w dowodzie rejestracyjnym albo np. w umowie użyczenia) w poprzednim roku podatkowym rozliczała podatek dochodowy w Warszawie;
 •  wymieniony w pozycji C dowodu rejestracyjnego właściciel, przynajmniej jeden ze współwłaścicieli lub osoba posiadająca samochód z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu, zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy pod adresem znajdującym się na obszarze m.st. Warszawy/ ma siedzibę w Warszawie.

W przypadku tego wyjątku przepisy pozwalają mieć dowolną liczbę samochodów – nie ma ograniczenia do jednej sztuki tak jak w przypadku seniorów czy osób niepełnosprawnych.

Jeśli jednak osoba płacąca podatki i mieszkająca w Warszawie dziś chciałaby kupić "zbyt stary" samochód, to nie będzie on mógł jeździć po strefie. Wyjątek dotyczy bowiem samochodów zarejestrowanych przed końcem 2023 r.

Po czwarte, wyjątek dla samochodów zabytkowych

To jedyny "dziurawy" wyjątek, jaki znajduję w uchwale o ustanowieniu SCT. Wyjątek dotyczy pojazdów historycznych, jednak w dość szerokim rozumieniu. To m.in.:

 • samochody zabytkowe w rozumieniu Kodeksu drogowego, a zatem wpisane do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Takie auta najczęściej zrejestrowane są jako zabytkowe, mają żółte tablice rejestracyjne
 • to także wszystkie samochody mające 40 lat lub więcej
 • to także samochody starsze niż 25 lat, które zostały uznane przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji; to jednocześnie najsłabszy punkt tego systemu – o ile konserwatorzy zabytków ostatnio konsekwentnie odmawiają wpisów do ewidencji pojazdom pospolitym, najczęściej uznają, że wiek 25 lat jest niewystarczający (obecnie wiek 30 lat to też raczej za mało), to już znalezienie rzeczoznawcy, który za kilkaset zł wystawi odpowiedni dokument, może być znacznie łatwiejsze.

Warszawska strefa czystego transportu: są jeszcze inne wyjątki

Warszawskie przepisy pozwalają na wjazd do strefy także wiekowym pojazdom specjalnym (np. pojazdom pomocy drogowej), nie będzie też problemu z karetkami, radiowozami służb (o ile istnieją jeszcze tak stare), itp. Ponadto każdy właściciel starego samochodu niepodlegający wspomnianym wyżej wyjątkom będzie mógł wjechać do SCT bez konsekwencji cztery razy w roku.