Na 15 października 2023 r. wyznaczony został termin przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Jak zawsze, przy okazji tego typu wydarzenia, komitety wyborcze zaczną (dosłownie) reklamować swoich kandydatów na posłów i senatorów. W efekcie przestrzeń publiczną zaleją tysiące plakatów wyborczych, które będą miały zachęcać pieszych, ale i kierowców oraz pasażerów pojazdów do zwrócenia na nich uwagi.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Plakaty wyborcze przy drodze? Tak, za zgodą zarządcy i nie w każdym miejscu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przypomina, że komitety wyborcze muszą stosować się do obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania, gdy zdecydują się na umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym przy drogach krajowych. GDDKiA wyjaśnia, że w myśl orzecznictwa sądów administracyjnych plakaty wyborcze, które spełniają cechy materiału wyborczego, stanowią reklamy w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i umieszczenie ich w pasie drogowym zależy od zgody zarządcy drogi.

Drogowcy przypominają, że reklam, a zatem i plakatów wyborczych, nie można umieszczać "w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych".

Za możliwość umieszczenia reklamy w pasie drogowym trzeba zapłacić

Zanim przy drodze umieści się plakat wyborczy, najpierw trzeba uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację reklamy w pasie drogowym. Dopiero później trzeba starać się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, które wydawane jest w drodze administracyjnej i w którym zostaje naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego. W przypadku dróg krajowych za każdy dzień zajęcia 1 m kw. powierzchni reklamy trzeba zapłacić 4 zł. Przy reklamach świetlnych i podświetlanych stawka rośni o 100 proc.

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia wiąże się z karą pieniężną. Dotyczy to także bezprawnego umieszczenia plakatu wyborczego. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych wysokość kary stanowi dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.