• Kierowcy mają trudności z odzyskaniem prawa jazdy po trzech miesiącach z powodu luki w prawie
  • Brak określonej procedury dla starostów powoduje wydłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy
  • Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o poprawienie prawa

Biuro RPO cały czas przyjmuje skargi od kierowców ujawniające niepokojącą lukę w prawie. Chodzi o sytuację, gdy kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia większej liczby osób niż określa to dowód rejestracyjny. Kierowcy mają zabierane prawo jazdy, a następnie nie mogą się doprosić, by je odzyskać.

Nie ma przepisów uwzględniających wyrok TK, więc kierowca ma problem

Problemem jest tutaj procedura automatycznego zatrzymania prawa jazdy bez rozstrzygnięcia zarzutów co do prawidłowości pomiaru, gdy karany kierowca ma wątpliwości co do poprawności jego wykonania. Ta procedura została zakwestionowana w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2022 r. (sygn. K 4/21).

RPO zwrócił uwagę, że zakwestionowanie wyroku przez TK nie daje możliwości wydania przez starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy wyłącznie na podstawie informacji od policji. Zgodnie z wyrokiem starosta musi przeprowadzić własne dochodzenie w przypadku, gdy kierowca zakwestionuje zarzuty. Dopiero potem może wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Nie ma decyzji o odebraniu, więc nie ma decyzji o oddaniu

Problem w tym, że ustawodawca nie określił odpowiedniego trybu i środków prawnych dla starostów, aby mogli oni efektywnie ustalać okoliczności każdego zdarzenia. W rezultacie zatrzymanie prawa jazdy przez policję nie prowadzi do wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu uprawnień. Skoro więc nie ma decyzji o odebraniu prawa jazdy, to nie ma podstawy prawnej, by wydawać decyzję o zwrocie dokumentu. To prowadzi do znacznego wydłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, niż wynika z prawa.

- napisano w komunikacie.

Marcin Wiącek w obliczu rosnącego problemu zwrócił się do marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, by zmienić przepisy, aby w pełni zaimplementować wyrok TK i zapewnić skuteczną ochronę praw obywateli.