• Unijni prawodawcy pracują nad zmianami, które mają ujednolicić zasady dotyczące praw jazdy dla wszystkich kierowców mieszkających na terenie UE
  • Jeśli procedowane plany zostaną zaakceptowane i wprowadzone, we wszystkich krajach UE obowiązywałby m.in. taki sam system punktów karnych i limitów alkoholu w organizmie kierowcy
  • Część potencjalnych zmian ułatwiłaby kierowcom z prawem jazdy kat. B prowadzenie motocykli i kamperów, z kolei inne mają pomóc rozwiązać problem braku zawodowych kierowców
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Zmiany, które już wkrótce mogą dotknąć większość kierowców mieszkających w którymś z krajów należących do Unii Europejskiej, są konsekwencją ujednolicania zasad obowiązujących wszystkich obywateli UE. Niemiecki ADAC przypomina, że obowiązująca teraz trzecia wytyczna dotycząca praw jazdy ma zostać mocno zrewidowana i zostać przyjęta w postaci czwartej dyrektywy jeszcze w 2023 r. Oto, nad czym zastanawiają się europejscy prawodawcy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Cyfrowe prawo jazdy — ważne nie tylko w przypadku kontroli policyjnej

Bez wątpienia jedną z kluczowych zmian może okazać się wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy. Celem ma być umożliwienie potwierdzania posiadanych uprawnień za pomocą aplikacji na smartfony. Taki dokument nie tylko byłby wystarczający w przypadku kontroli policyjnej, lecz także umożliwiałby np. wynajęcie pojazdu.

Zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego także w innym kraju UE

Kolejną istotną zmianą, która może zacząć obowiązywać już wkrótce, jest możliwość zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy w różnych krajach członkowskich UE. U podstaw tej zmiany leży rosnąca mobilność unijnych obywateli. To akurat wiąże się również z uproszczeniem przepisów dotyczących pobytu w innym państwie.

Prowadzone dyskusje dotyczą również wprowadzenia zasady, że szkolenie praktyczne można byłoby zaczynać dopiero po zdaniu egzaminu teoretycznego. Co więcej, w przyszłości część egzaminu mogłaby odbywać się także w symulatorze. Ponadto sposobem na poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszenie liczby wypadków ma być obowiązkowy kurs przypominający, który należałoby odbyć po roku od uzyskania uprawnień.

Cofnięcie prawa jazdy uznawane byłoby w całej UE

Unijni prawodawcy chcą, aby zatrzymanie prawa jazdy, np. za jazdę pod wpływem alkoholu, powinno zostać ustandaryzowane i miałoby być wzajemnie uznawane przez wszystkie kraje członkowskie. W efekcie cofnięcie uprawnień np. we Francji skutkowałoby zatrzymaniem prawa jazdy także w Polsce. Mając to na uwadze, prowadzone są prace, które miałyby ujednolicić dopuszczalne limity alkoholu i środków odurzających, a także systemów punktów karnych obowiązujących w różnych krajach oraz przechowywania danych o prawach jazdy wszystkich obywateli UE w ogólnoeuropejskiej bazie danych.

Możliwość prowadzenia kamperów o DMC do 4,25 t na prawo jazdy kat. B

Praktycznie wszędzie prawo jazdy kategorii B obejmuje wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t. To oznacza, że kierowcy posiadający to uprawnienie nie mogą prowadzić wielu kamperów, bo okazują się one zbyt ciężkie. W związku z tym planowane jest takie zmodyfikowanie przepisów, aby mając prawo jazdy kat. B można było prowadzić pojazdy o DMC do 4,25 t.

Motocyklem o pojemności do 125 ccm na prawo jazdy kat. B

W Polsce kierowcy, którzy mają prawo jazdy kat. B przynajmniej od trzech lat, mogą także legalnie jeździć motocyklem o pojemności do 125 ccm, których moc maksymalna nie przekracza 11 kW/15 KM, a maksymalny dopuszczalny stosunek mocy do masy własnej motocykla 0,1 kW/kg. Podobne przepisy obowiązują w Niemczech — tam kierowcy mogą rozszerzyć prawo jazdy kat. B do prawa jazdy B196. Gdyby za pomocą czwartej dyrektywy udało się ujednolicić przepisy na terenie całej UE, wtedy kierujący motocyklem o pojemności 125 ccm mógłby legalnie przemieszczać się pomiędzy unijnymi krajami.

Obniżony limit wiekowy na prawo jazdy kat. C i D

Dotkliwy brak kierowców ciężarówek, ale i autobusów, skłonił unijnych decydentów do prac nad obniżeniem minimalnego wieku pozwalającego starać się o uprawnienia do prowadzenia ww. pojazdów. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane, we wszystkich krajach UE o prawo jazdy kat. C bądź D mogłyby starać się osoby, które osiągnęły wiek 18 lat.

Ładowanie formularza...