W resorcie rozpoczęły się prace, które mają pomóc przygotować projekt ustawy wprowadzającej wiele zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. To efekt licznych głosów płynących m.in. z organizacji społecznych zrzeszających kierowców, instruktorów jazdy oraz egzaminatorów. W ocenie samych zainteresowanych o niskiej zdawalności egzaminów praktycznych decyduje więcej czynników niż tylko słaba jakość wyszkolenia kandydatów na kierowców.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

W tym celu minister infrastruktury powołał zespół doradczy, w skład którego weszli przedstawiciele różnych środowisk, m.in. instruktorzy, egzaminatorzy, policjanci i organizacje działające na rzecz BRD. Efektem działania zespołu jest propozycja zmian w przepisach, które mają przyczynić się do poprawy jakości szkolenia kandydatów na kierowców oraz zwiększyć obiektywizm procedur egzaminacyjnych.

Wśród kluczowych propozycji zmian znalazły się:

  • szkolenie z opiekunem: kandydaci na kierowców będą mogli odbywać szkolenia w formie kursu rozszerzonego z osobą towarzyszącą. Z możliwości tej skorzystają wyłącznie osoby, które ukończą kurs w szkole nauki jazdy, a ich opiekun prawny posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 5 lat;
  • jazdy doszkalające dla kierowców z uprawnieniami: obecnie kierowcy, którzy np. ze względu na długą przerwę w jeżdżeniu samochodem chcieliby doszkolić się pod okiem instruktora, nie mogą skorzystać z usług szkół nauki jazdy. Przygotowane propozycje przewidują taką możliwość i przewidują, że będą mogły korzystać z niej także osoby ubiegające się o przywrócenie cofniętego lub zatrzymanego prawa jazdy;
  • wyższe wymagania dla instruktorów i egzaminatorów: resort infrastruktury planuje zaostrzyć wymagania w stosunku do kandydatów na instruktora oraz egzaminatora - ci musieliby posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 5 lat, a nie jak jest obecnie od 2 (instruktorzy) lub 3 (egzaminatorzy) lat. Z drugiej jednak strony MI chciałoby zmniejszyć częstotliwość obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów (co dwa lata zamiast co rok). Ponadto zostałby wprowadzony obowiązek uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów techniki jazdy;
  • wychowanie komunikacyjne: już od 4. klasy szkoły podstawowej program nauczania zostałby poszerzony o obowiązkowy przedmiot "wychowanie komunikacyjne". W ramach tych zajęć uczniowie przygotowywaliby się m.in. do egzaminu na kartę rowerową;
  • kursy dokształcające tylko dla kierowców łamiących przepisy: ustawa o kierujących pojazdami przewiduje, że kierowcy, których obowiązuje okres próbny, muszą uczestniczyć w obowiązkowym kursie dokształcającym między 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy. Ale niedostosowania bazy Centralnej Ewidencji Kierowców sprawia, że przepisy te nie są egzekwowane. Dlatego ministerstwo chce, aby obowiązek odbycia szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dotyczył tylko tych młodych kierowców, którzy w okresie próbnym popełnili 2 wykroczenia w ruchu drogowym;
  • baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy: projekt MI przewiduje, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy, a także pytania zawarte w teście egzaminacyjnym, nie będą podawane do informacji publicznej. Resort chce ograniczyć się do publikacji tylko przykładowych pytań egzaminacyjnych. Twórcy projektu zamierza w ten sposób zmusić przyszłych kierowców do nauki przepisów i zasad ruchu drogowego. Obecnie kursanci często uczą się wyłącznie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Co więcej, jak twierdzi ministerstwo, zdarzają się nieuczciwe szkoły jazdy, które chcąc zminimalizować koszty swojej działalności, ograniczają się do dostarczenia kursantom płyt z pytaniami.