Czasem można odnieść wrażenie, że niektóre znaki ustawiane są tylko po to, aby zarządcy danych odcinków dróg zdjęli z siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody podczas przejazdu daną drogą. Ale znaki, nawet jeżeli bardzo rzadko pojawiają się przy drogach, w rzeczywistości mogą nieść ze sobą cenną informację. Najlepszym tego przykładem jest znak A-28 "sypki żwir", ostrzegający "o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów".

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Brak powszechnej znajomości znaku A-28 nie dziwi, bo zapewne ogromna większość kierowców widziała go jedynie w materiałach wykorzystywanych podczas nauki jazdy (i to też nie zawsze) i może jeszcze w czasie egzaminu na prawo jazdy. W realnych warunkach to oznakowanie jest rzadko spotykane i stosowane w miejscach, w których na jezdni znajduje się sypki żwir, np. na remontowanych odcinkach dróg, ale też przed wyjazdami z kamieniołomów lub żwirowni.

Oznakowanie A-28 ma duże znaczenie, bo ostrzega o możliwości wydostawania się lub kamyków spod kół jadących pojazdów. Kierujący muszą mieć świadomość, że na odcinku oznaczonym znakiem "sypki żwir" przyczepność może być dużo mniejsza niż na stabilnej nawierzchni, a do tego podczas jazdy luźne kamyki mogą wydobywać się spod kół i uderzać, np. w przejeżdżające obok pojazdy.

Z tego względu tam, gdzie ustawiony jest znak A-28, warto ograniczyć prędkość (o ile nie wskazują na to dodatkowe znaki ograniczenia prędkości) i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu. W niektórych przypadkach pod znakiem A-28 umieszczane są tabliczki, które wskazują odległość znaku ostrzegawczego od niebezpiecznego miejsca (tabliczka T-1), tabliczka wskazująca długość odcinka, na którym występuje dane niebezpieczeństwo (tabliczka T-2) bądź tabliczka wskazująca koniec niebezpiecznego odcinka (tabliczka T-3).