Zwrot opłat za korzystanie z niemieckich autostrad ma związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 28 października 2020 r. uznał, że wliczanie do opłat za przejazdy autostradami kosztów utrzymania policji drogowej narusza unijne przepisy. Wszyscy przewoźnicy, którzy takie opłaty uiszczali, mogą wystąpić więc o zwrot ich części. Jak donosi "Rzeczpospolita", pierwsze wypłaty na skutek już złożonych wniosków mają pojawić się już niebawem.

Niemiecki urząd będzie zwracać część opłat przewoźnikom, którzy wnosili opłaty za korzystanie z autostrad pomiędzy 28 października 2020 r. a 30 września 2021 r. Urząd nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie opłat wnoszonych przed tym terminem. Jego decyzja w dużej mierze zależy bowiem od niemieckich sądów administracyjnych.

Zwrot opłat za niemieckie autostrady może skutkować dość poważnymi sumami. Jak wylicza mecenas Adriana Grau w wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej", dla samochodu ciężarowego o DMC 12 ton z klasą emisji spalin EURO 6 za 100 tys. km przejechanych po Niemczech zwrot będzie wynosić ok. 1,5 tys. euro z zapłaconych 9,3 tys. euro.