Syrenę również chciano zastąpić nowocześniejszym pojazdem, a jeśli to stawało się niemożliwe, próbowano tworzyć jej odmiany nadwoziowe. W ten sposób powstały prototypowe odmiany, np. Mikrobus, Kombi i hatchback oznaczony 607. Zbudowano też studyjną Syrenę Sport.

Udane stylistycznie pojazdy nie weszły do produkcji, głównie z powodu braku pieniędzy na przygotowanie i rozpoczęcie produkcji seryjne. Warto jednak o nich przypomnieć, były bowiem ciekawymi propozycjami, z konstrukcyjnego i wzorniczego punktu widzenia. Świadczą także o wielkich możliwościach i zdolnościach polskich konstruktorów i inżynierów.