Wystawiony samochód na sprzedaż to przyjemne oczekiwanie na nagły przypływ gotówki. Zanim jednak zatracimy się w radości, że spływają coraz to nowsze zapytania o zakup pojazdu, porządnie przygotujmy dokumenty i stwórzmy listę, gdzie należy się zgłosić, aby wyrejestrować auto.

Samochód na sprzedaż a umowa

Czasem bardzo nam zależy na szybkiej sprzedaży samochodu. Nie możemy jednak w tym wszystkim zapominać o najważniejszych dokumentach, które nieraz nam się przydadzą w urzędzie, czy u ubezpieczyciela. Umowa poświadczająca, że samochód na sprzedaż został przekazany kupującemu w określonym stanie i za określoną kwotę powinna zawierać poszczególne elementy:

 • data i miejsce sprzedaży auta, 
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wszystkie informacje z dowodu osobistego, 
 • dane kupującego,
 • informacje na temat samochodu na sprzedaż - VIN, numer rejestracyjny, marka, model, kolor lakieru, pojemność silnika, przebieg oraz rocznik,
 • kwota, która zostanie ustalona między kupującym a sprzedającym,
 • data i godzina przekazania pojazdu,
 • oświadczenie potwierdzające, że faktycznie jesteśmy właścicielami auta
 • oświadczenie, które określa, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym,
 • informacja związana z uiszczeniem podatku - czy sprzedający, czy kupujący reguluje podatek PCC,
 • lista dokumentów, które zostały przekazane kupującemu wraz z pojazdem. 

Samochód na sprzedaż - jakie obowiązki ma sprzedający?

Jeśli uda nam się sfinalizować ogłoszenie samochodu na sprzedaż, nie zapomnijmy o tym, by jak najszybciej udać się do właściwego urzędu miasta, do wydziału komunikacji oraz poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu pojazdu.

Sprzedający musi w ciągu 30 dni udać się do Wydziału Komunikacji. Teoretycznie mamy na to aż 30 dni, w praktyce, powinniśmy zrobić to od razu, by uniknąć np. przykrego doświadczenia, gdy kupujący w krótkim czasie spowoduje wypadek i będzie się wypierał, że auto należy do niego.

Ważne jest również, by w sytuacji, gdy dany pojazd ma kilku współwłaścicieli, odpowiednio wcześniej zebrać podpisy tych osób, a także ich pełnomocnictwa. W innym wypadku każdy współwłaściciel będzie musiał pojawić się przy podpisaniu umowy związanej ze sprzedażą auta oraz w urzędzie. Samochód na sprzedaż nie może zostać jednak wystawiony, jeśli wiemy, że nie uzyskamy zgody czy podpisu innych właścicieli.

Wyjątkiem od tej reguły są związki małżeńskie, bo w tym przypadku wystarczy tylko podpis żony lub męża, aby mogło dojść do transakcji.

Samochód na sprzedaż a ubezpieczenie

Gdy wystawimy samochód na sprzedaż i znajdziemy chętnego na zakup, naszym obowiązkiem jest również to, by poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu pojazdu. Zgłoszenie powinniśmy wykonać w ciągu 14 dni.

Często kierowcy zapominają o tym, by wysłać odpowiednie dokumenty do ubezpieczyciela i niestety, zostają obciążeni kwotą kolejnej raty za obowiązkową polisę OC. W zawiadomieniu do ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu powinniśmy zawrzeć takie informacje jak:

 • imię i nazwisko, 
 • adres zameldowania,
 • adres korespondencyjny,
 • numer PESEL,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • kopia umowy sprzedaży samochodu. 

Sprzedaż samochodu - jakie obowiązki ma nabywca auta?

Również kupujący ma liczne obowiązki po podpisaniu umowy z osobą, która wystawiła samochód na sprzedaż. Nie można zapominać o tym, aby zgłosić się do ubezpieczyciela, jeśli chcemy kupić nową polisę. Nabywający może również skorzystać z ulgi sprzedającego auto.

Ponadto do obowiązków kupującego należą: wizyta w urzędzie w ramach zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji oraz sprawdzenie stanu technicznego auta. Czasami, kupujący również są zobligowani do poniesienia kosztów podatku PCC, w wielu przypadkach jednak te koszty ponosi sprzedawca.