Nie wszyscy wiedzą, że o sprzedaży pojazdu należy poinformować ubezpieczyciela. To ważne zwłaszcza w przypadku, gdy płatność składki została rozłożona na raty. Jeśli nie dopilnujecie tego, to prawdopodobnie od was ubezpieczyciel zażąda kolejnych płatności, mimo że samochód będzie miał już nowego właściciela.

Z kolei kupując używany samochód, warto sprawdzić, czy jest on ubezpieczony. Jeśli nie, polisę trzeba wykupić już w dniu transakcji, w innym przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży wysoką karę – nawet za jeden dzień spóźnienia! Warto też jak najszybciej poprosić o ponowne przeliczenie składki z uwzględnieniem własnych zniżek i zwyżek. To istotne zwłaszcza w przypadku młodych kierowców, od których towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle wymagają bardzo wysokich dopłat. Może się okazać, że w takiej sytuacji bardziej opłaca się zmienić ubezpieczyciela.

Co musi wiedzieć o ubezpieczeniu OC sprzedający:

1. Powiadom ubezpieczyciela o sprzedaży auta

Sprzedający ma 14 dni na przekazanie ubezpieczycielowi danych nowego właściciela (m.in. jego PESEL). Jeśli tego nie zrobi, ubezpieczyciel może wymagać od niego zapłaty kolejnych rat składki.

2. Co ze zwrotem reszty składki ubezpieczenia?

Aktualnie to wyłącznie od kupującego zależy, czy otrzymasz zwrot niewykorzystanej składki po sprzedaży samochodu. Zgodnie z prawem sprzedawca wraz z autem musi przekazać kolejnemu właścicielowi także polisę, a ten może z niej korzystać do momentu jej wygaśnięcia. Na zwrot pieniędzy można liczyć wyłącznie w przypadku, gdy nabywca zdecyduje się zrezygnować z takiego ubezpieczenia.

Co musi wiedzieć o ubezpieczeniu OC sprzedający:

1. Przed kupnem sprawdź, czy auto ma polisę OC

Osoba sprzedająca samochód powinna przekazać kupującemu dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC. Lepiej tego pilnować, bo w przypadku braku polisy nabywca w dniu zakupu auta musi je ubezpieczyć. To, czy pojazd ma ubezpieczenie, można sprawdzić na stronie: zapytania.oi.ufg.pl. Uwaga! Jeśli kupisz auto bez ubezpieczenia, musisz je ubezpieczyć w dniu zakupu.

Nowy właściciel samochodu może wypowiedzieć umowę podpisaną przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie jej trwania (przed nowelizacją ustawy kupujący mógł to zrobić jedynie w ciągu 30 dni od dnia zakupu samochodu). Zgodnie z ustawą powinno się to zrobić na piśmie, np. w oddziale firmy, u agenta ubezpieczeniowego lub listownie. W ostatnim przypadku należy pamiętać, że za datę złożenia pisma i jednocześnie rozwiązania polisy uznaje się dzień jego nadania, a nie doręczenia, dlatego najpóźniej w dniu wysłania pisma należy zawrzeć kolejną umowę ubezpieczenia OC.

3. Jeśli wypowiadasz ubezpieczenie zawarte przez poprzedniego właściciela

Po sprzedaży samochodu wszelkie roszczenia związane z zapłatą kolejnych rat ubezpieczenia przechodzą na kupującego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedający w ciągu 14 dni od sprzedaży nie przekaże firmie ubezpieczeniowej danych nabywcy – w tym przypadku ubezpieczyciel może sam zadecydować, od kogo będzie żądał zapłaty kolejnych rat.

Towarzystwo ubezpieczeń ma prawo zwiększyć wysokość składki, jeśli np. nowy właściciel ma mniej zniżek niż poprzednik.

Uwaga! Przejęte ubezpieczenie nie podlega automatycznemu odnowieniu. Najpóźniej w dniu wygaśnięcia polisy należy zawrzeć nową umowę. Nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu OC może skończyć się karą nałożoną przez UFG.