Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego?

A: Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym.

B: Zawarcie umowy ubezpieczenia NW.

C: Zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco.

Prawidłowa odpowiedź: A

Właściciel samochodu ma obowiązek zadbać o to, aby samochód miał ważne badania techniczne. Termin ważności badań technicznych jest zaznaczany w dowodzie rejestracyjnym w tym samym polu, które przeznaczone jest na pieczątkę Stacji Kontroli Pojazdów. Termin ważności badania technicznego można też sprawdzić w aplikacji mObywatel w zakładce mPojazd.

Co do zasady pierwsze obowiązkowe badanie techniczne auto powinno przejść przed końcem trzeciego roku eksploatacji – badanie to ma ważność dwa lata. Kolejne badania techniczne należy wykonywać co roku.

Są jednak wyjątki – np. montaż instalacji gazowej w nowym samochodzie oznacza, że musi on przechodzić badania techniczne co roku (nawet jeśli ma mniej niż trzy lata).

Nie ma natomiast obowiązku ubezpieczania samochodu w zakresie autocasco ani NNW. Jest obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, jednak tej opcji nie ma wśród odpowiedzi do w/w pytania.