W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła przeciwmgłowe?

A: Gdy widoczność w obfitym deszczu jest ograniczona do 60 m.

B: Gdy widoczność w gęstej mgle jest ograniczona do 100 m.

C: Gdy widoczność podczas opadów śniegu jest mniejsza niż 50 m.

Prawidłowa odpowiedź: C

Po pierwsze, Kodeks drogowy nie uzależnia nakazu/prawa użycia świateł przeciwmgłowych od przyczyn, które spowodowały zmniejszenie przejrzystości powietrza. Nie ma zatem znaczenia, czy mamy do czynienia z mgłą, deszczem czy też opadami śniegu albo dymem z ogniska lub pożaru.

Po drugie, nakaz związany z używaniem świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza dotyczy wyłącznie świateł przednich. Przepis brzmi:

"Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie".

W praktyce chodzi o to, że jeśli za dnia ktoś używa świateł do jazdy dziennej i pojawi się np. mgła, ma te światła wyłączyć i w zamian włączyć światła albo przeciwmgłowe, albo mijania, albo jedne i drugie (uruchomienie świateł przeciwmgłowych przednich wiąże się z automatycznym włączeniem świateł pozycyjnych).

Co do świateł przeciwmgłowych tylnych, to przepisy nie nakazują, a jedynie pozwalają włączać te światła w wyjątkowej sytuacji:

To ważne: świateł przeciwmgłowych tylnych używamy wyłącznie podczas bardzo mocno ograniczonej widoczności, lekkie zamglenie ograniczające widoczność do np. 200 m nie jest wystarczającym powodem do tego! Jest tak dlatego, że patrzenie w intensywne czerwone światło powoduje zmęczenie wzroku kierowców i powinno być ograniczane do niezbędnego minimum.