Czy uczestnicząc w wypadku, w którym są ranni, masz obowiązek usunąć swój pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie utrudniał ruchu?

A: Tak

B: NIe

Prawidłowa odpowiedź: B

To podchwytliwe pytanie, ponieważ prawie każdy kierowca słyszał, iż w przypadku kolizji (a także w razie wypadku) powinien w miarę możliwości usunąć pojazd z drogi, by nie tamować ruchu. Obowiązek usunięcia pojazdu z drogi dotyczy jednak specyficznej sytuacji. Stosowny przepis Kodeksu drogowego mówi:

"Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;".

Ważny szczegół: "jeżeli nie ma zabitego lub rannego". Jeśli w wypadku jest zabity lub ranny, pojazdu nie usuwamy z drogi, a w każdym razie nie mamy takiego obowiązku.