Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza.

Na której z tych dróg nie masz prawa holować samochodem osobowym innego pojazdu?

A: Na autostradzie

B: na drodze ekspresowej

C: W strefie zamieszkania

Prawidłowa odpowiedź: A (na autostradzie)

Wyjaśnienie:

Nie ma zakazu holowania pojazdów w strefie zamieszkania i – co już może niektórym wydać się dziwne – nie obowiązuje taki zakaz na drogach ekspresowych. Przepis Kodeksu drogowego zabrania jednak holowania na autostradzie: