Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?

A: Tak;

B: Nie.

Prawidłowa odpowiedź: B

Znak widoczny na zdjęciu nazywa się: G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym";

Nie, przed tak oznakowanym przejazdem kolejowym nie trzeba zatrzymywać się w każdym przypadku. Przepis rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych mówi:

"5. Znaki:

1) G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym",

2) G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym",

wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów."

Warto jednak zauważyć, że jest to rzadko spotykany sposób oznakowania przejazdu kolejowego – zazwyczaj krzyżowi św. Andrzeja towarzyszy znak "stop" i jeśli tak jest, przed przejazdem trzeba się bezwzględnie zatrzymać.

Oczywiście zatrzymanie jest konieczne, jeśli widzimy zbliżający się lub wręcz przejeżdżający na wysokości przejazdu pociąg. W tym przypadku jest jednak prawdopodobne, że tory kolejowe, które przecina droga, są nieużywane.