Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza.

Pytanie: Czy za widocznymi znakami zakazu dozwolony jest postój pojazdu silnikowego na chodniku?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (Nie)

Wyjaśnienie: znak drogowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” obowiązuje również na chodniku (drodze dla pieszych). Przepis mówi:

Żeby dobrze rozumieć cytowany przepis, trzeba wiedzieć, że pojęcie "droga" obejmuje także chodnik/drogę dla pieszych, jak również pobocze. Oznacza to, że za takim znakiem zatrzymywać się na chodniku nie wolno.

Przeczytaj także:

Ładowanie formularza...