Nieco lepiej jest na trasach wjazdowych. Najszybciej można wjechać do Rzeszowa.

Specjaliści z serwisu Korkowo.pl przeanalizowali informacje o prędkościach kilku tysięcy pojazdów, które poruszały się po ulicach 9 miast. Najgorzej wygląda sytuacja w Poznaniu. W promieniu do dwóch kilometrów od ścisłego centrum średnia prędkość, w porannych godzinach szczytu, nie przekracza tu 19 km/h. Między 16:00 a 18:00 oscyluje w granicach 20 km/h.

Niewiele szybciej można przejechać przez centrum Krakowa i Warszawy - średnie prędkości z jakimi poruszają się kierowcy zarówno rano, jak i popołudniu nie przekraczają 21 km/h.

Średnie prędkości w centrach miastach Foto: Onet
Średnie prędkości w centrach miastach

Podobnie jeżdżą kierowcy Wrocławia, Szczecina i Łodzi - prędkościomierze w godzinach 6:00 - 9:00 wskazują średnio 22-23 km/h. Nieco lepsza sytuacja panuje w Gdańsku. Tu kierowcy jeżdżą po centrum średnio 25 km/h. Najlepiej na tle polskich aglomeracji wypadają Białystok i Rzeszów - w szczytach komunikacyjnych ścisłe centrum pokonuje się ze średnią prędkością 27 km/h.

- Centra miast są zakorkowane do granic możliwości. Dane pokazują, że po większości szybciej można poruszać się rowerem niż samochodem. Władze miejskie starają się walczyć z tym zjawiskiem stosując protezy w postaci kolejnych zakazów, zamiast stawiać na rozbudowę infrastruktury np. w postaci parkingów buforowych - mówi Dawid Nowicki z serwisu Korkowo.pl.

Wrocław już w przyszłym roku zamierza rozpocząć proces zamykania centrum dla kierowców, docelowo obejmując zakazem wjazdu całą strefę między fosą a Odrą. W tyle nie pozostaje Gdańsk. - Takie rozwiązania spowodują, że korki nie znikną, tylko nasilą się w innym miejscu - podsumowuje Nowicki.

Średnie prędkości w centrach miastach Foto: Onet
Średnie prędkości w centrach miastach

Gdzie najłatwiej wjechać?

Ranking najwolniejszych miast wygląda inaczej jeśli analizowane są prędkości z jakimi można dojechać od granic miast do centrów. Pod tym względem najlepiej sytuacja wygląda w Warszawie i Rzeszowie, gdzie średnia prędkość w godzinach porannych to 46-47 km/h, a po południu 48 km/h.

Nieco gorzej dojeżdża się do śródmieść Wrocławia, Krakowa i Gdańska - średnio 40-43 km/h. Kolejny raz najsłabiej wypada stolica Wielkopolski - prędkościomierze w godzinach szczytu wskazują średnio zaledwie 36 km/h.

Na kolejnej stronie analiza sytuacji w poszczególnych miastach.

W poszczególnych miastach sytuacja prezentuje się następująco:

Warszawa

Stolica jest najrozleglejszym i najbardziej specyficznym z badanych miast. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu przez ścisłe centrum można jechać średnio 21 km/h. W odległości 2-5 km od ścisłego centrum, na ulicach, takich jak Czerniakowska czy al. Prymasa Tysiąclecia, kierowcy jeżdżą z prędkością ok. 47 km/h. Taka średnia utrzymuje się jednak również w dalszych częściach miasta, np. na al. Armii Krajowej, Toruńskiej czy Puławskiej. W odległości od 5-10 km od ścisłego centrum średnie prędkości oscylują w granicach 48-49 km/h.

Kraków

Miasto jest stosunkowo wolne na tle całej Polski. W godzinach porannego szczytu (6:00 - 9:00) w ścisłym centrum pojedziemy z średnią prędkością 21 km/h. Identycznie wygląda sytuacja w godzinach popołudniowych 16:00 - 18:00. To wynik słabszy, niż w Łodzi, Gdańsku czy Wrocławiu i lepszy tylko od Poznania. Poza ścisłym centrum (w promieniu 2-5 km) osiągniemy w tych godzinach średnio 41 km/h.

Wrocław

Stolica Dolnego Śląska nie należy do najszybszych polskich miast. Prędkość osiągana w centrum w godzinach porannego szczytu (6:00-9:00) to średnio 22 km/h. W strefie okalającej ścisłe centrum miasta (2-5km) pojedziemy średnio 40 km/h. Gdy oddalamy się od centrum i wyjeżdżamy poza miasto, np. al. Sobieskiego, Żmigrodzką czy Opolską, prędkość w odległości od 2-10 km od centrum stabilizuje się w granicach  42- 47 km/h, a potem rośnie do 54. Wolniej jeździ się tylko w Gdańsku i Poznaniu.

Poznań

Stolicę Wielkopolski charakteryzuje najwolniejsze w Polsce centrum - w godzinach porannego szczytu pojedziemy ze średnią prędkością 19 km/h. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w godzinach popołudniowych 16:00-18:00, gdzie średnia prędkość w ścisłym centrum nie przekroczy 20 km/h. Również dalej, na ulicach dojazdowych, w promieniu dwóch do pięciu kilometrów od centrum nie osiągniemy zawrotnych prędkości - średnia 36 km/h rano (6:00-9:00) i 37 km/h popołudniu (16:00-18:00) to także najsłabszy wynik w kraju. Szanse na przyśpieszenie kierowcy mają dopiero na obrzeżach miasta.

Łódź

Przez ścisłe centrum Łodzi przejedziemy w godzinach największego szczytu szybciej, niż w Szczecinie i Wrocławiu - średnio 23 km/h. To przyzwoity wynik na tle kraju. Dalej od centrum średnia prędkość wzrasta do 43-44 km/h i jest to wynik lokujący Łódź w środku stawki. Zwiększenie prędkości średniej do ponad 50 km/h następuje dopiero po przejechaniu np. Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego czy Konstantynowa Łódzkiego.

Gdańsk

Gdańsk na tle kraju wypada nie najgorzej - w godzinach komunikacyjnego szczytu przejedziemy przez ścisłe centrum ze średnią prędkością 24 km/h w godzinach 6:00-9:00 i 27 km/h między 16:00 a 18:00). Średnie prędkości poza ścisłym centrum - 40 km/h rano i 43 km/h popołudniu plasują miasto w środku stawki.

Białystok

Jedno z najszybszych miast w Polsce. W centrum Białegostoku zanotowano w godzinach szczytu najwyższą prędkość w kraju (podobnie jak w Rzeszowie) - 27 km/h. W godzinach 06.00-09.00 do centrum można dojechać z prędkością ok. 42 km/h, a między 16.00-18.00 - 47 km/h. Kierowcy wjeżdżający do Białegostoku ul. Baranowicką muszą zwolnić już od skrzyżowania z ul. Plażową. Wjeżdżając od północy trzeba zdjąć nogę z gazu na początku ul. Władysława Wysockiego, a od zachodu na ul .Generała Maczka.

Rzeszów

Rzeszów okazał się najszybszym miastem w Polsce. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu (6:00-9:00 i 16:00-18:00) w centrum stolicy Podkarpacia pojedziemy najszybciej - średnia 27 km/h to krajowy rekord. Również w drugim i trzecim pierścieniu od centrum miasta (2-5 km i 5-10 km od ścisłego centrum) prędkości należą do najwyższych - odpowiednio 47 km/h i 55 km/h. Należy jednak pamiętać, że Rzeszów nie jest najbardziej rozległym miastem.

Wrocław

Stolica Dolnego Śląska nie należy do najszybszych polskich miast. Prędkość osiągana w centrum w godzinach porannego szczytu (6:00-9:00) to średnio 22 km/h. W strefie okalającej ścisłe centrum miasta (2-5km) pojedziemy średnio 40 km/h - wolniej jeździ się tylko w Gdańsku i Poznaniu.

Gdańsk

Gdańsk na tle kraju wypada nie najgorzej - w godzinach komunikacyjnego szczytu przejedziemy przez ścisłe centrum ze średnią prędkością 24 km/h w godzinach 6:00-9:00 i 27 km/h między 16:00 a 18:00). Średnie prędkości poza ścisłym centrum - 40 km/h rano i 43 km/h popołudniu plasują miasto w środku stawki.

Szczecin

Ścisłe centrum miasta najbardziej zakorkowane jest rano (6:00-9:00) i w popołudniu (16:00-18:00) - średnie prędkości to odpowiednio 22 km/h i 25 km/h. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę prędkości osiągane w odległości 2-5km od ścisłego centrum, na tle Polski Szczecin wypada bardzo przyzwoicie. Średnia dla godzin szczytu to 45 km/h - lepiej w tej strefie jeździ się tylko w Warszawie, Białymstoku i Rzeszowie.

Dane zostały zebrane przez serwis Korkowo.pl, który na bieżąco prezentuje informacje o prędkościach na polskich drogach. Analizie poddano dane z urządzeń GPS umieszczonych w ok. 15 tys. pojazdów poruszających się po ulicach 9 dużych miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Białystok, Rzeszów), w godzinach od 5:00 do 22:00. W promieniu do 2 kilometrów od ścisłego centrum przeanalizowano prędkości z jakimi poruszają się kierowcy po wszystkich ulicach. W odległości 2-10 kilometrów od ścisłego centrum zbadano główne trasy dojazdowe do centrum miast. W analizie nie wzięto pod uwagę danych z pojazdów poruszających się po autostradach A2, A4, które przechodzą w sąsiedztwie kilku z analizowanych miejscowości.