BMW 645 Ci – powrót legendy (z Archiwum Auto Świata)

Pięć lat po za­kończe­niu pro­duk­cji se­rii 8 (1989-99) BMW znów miało w ofer­cie du­że co­upé. Tym ra­zem po kil­ku­na­stu la­tach wrócił le­gen­dar­ny mo­del se­rii 6. Materiał zamieszczony w „Auto Świecie" w 2004 roku.

Katalog Samochodów Auto Świat