Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinek autostrady A2 pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska. Dzięki temu wykonawca tego 14-kilometrowego fragmentu będzie mógł zacząć prace w terenie.

Jak informuje GDDKiA, wykonawca wybuduje dwie jezdnie autostrady z dwoma pasami ruchu na każdej z nich i rezerwą pod trzeci pas. Dodatkowo powstaną m.in. Miejsca Obsługi Podróżnych, obwód drogowy, a także drogi równoległe do obsługi przyległego terenu. Zgodnie z decyzją podjętą przez wykonawcę trasa główna zostanie wybudowana w technologii bitumicznej. Inwestycja ma zakończyć się w czwartym kwartale 2024 r.

Autostrada A2 na wschód od Warszawy

Obecnie w realizacji jest 101 kilometrów autostrady A2 na wschód od stolicy. Na ok. 37,5-kilometrowym odcinku Mińsk Mazowiecki — Siedlce decyzje ZRID wydano dla fragmentów Kałuszyn — Groszki i Gręzów — Siedlce Zachód. Place budów przekazano wykonawcom w grudniu 2021 r. i trwają już prace w terenie. W optymalnym wariancie kierowcy pojadą tymi odcinkami jesienią 2023 r., chociaż już wiadomo, że wykonawcy chcą wydłużyć czas ukończenia prac. W przypadku odcinka Groszki — Gręzów GDDKiA czeka na decyzję ZRID. Ten fragment ma być gotowy latem 2024 r.

Kolejnym odcinkiem jest fragment Siedlce — Biała Podlaska o długości ok. 63,5 km. GDDKiA podpisała już umowy na cztery fragmenty, przy czym dla trzech odcinków, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Decyzje ZRID spodziewane są w czwartym kwartale 2022 r., a zakończenie robót przewidziano na koniec 2024 r.

W fazie projektowania pozostaje jeszcze 32-kilometrowy odcinek do granicy państwa. Umowę na wykonanie projektu oraz uzyskanie niezbędnych decyzji dla odcinka A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) GDDKiA podpisała we wrześniu 2021 r. W styczniu br. złożono do wojewody lubelskiego wnioski o decyzje ZRID.