Szczecin zyskał nowy główny węzeł łączący miasto z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Drogowcy zakończyli przebudowę węzła, którego historia sięga lat 30 ub. wieku. W ramach modernizacji wykonano zupełnie nowe wiadukty, które są m.in. szersze od wcześniejszych konstrukcji. Poszerzono je m.in. po to, by zyskać pod nimi więcej miejsca na dwie jezdnie autostrady oraz tzw. drogi zbiorczo-rozprowadzające.

GDDKiA chwali się, że nowym łącznicom nadano inny kształt, by zyskać łagodniejsze łuki oraz pasy wjazdowe i zjazdowe. Dzięki temu poprawiono nie tylko płynność ruchu, ale i zwiększono bezpieczeństwo. Przy okazji pozbyto się starej betonowej nawierzchni, którą zastąpiono odmianą bitumiczną.

Mimo otwarcia całego węzła wciąż jeszcze obowiązują dotychczasowe ograniczenia prędkości. GDDKiA zapowiada zmiany w ciągu dwóch najbliższych tygodni, gdy tylko zostaną zakończone prace porządkowe i wykończeniowe.

Nowa inwestycja była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Na przebudowę węzła oraz autostrady A6 Szczecin Kijewo – Rzęśnica i odcinka Szczecin Dąbie - Rzęśnica przeznaczono aż 109,76 mln zł ze środków unijnych.