Rzeczniczka GITD Monika Niżniak w rozmowie z PAP przekazała, że Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD - PAP) Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego podpisało umowę na dostawę i montaż dwóch odcinkowych pomiarów prędkości na trasie S8 w Warszawie.

Odcinkowy pomiar na S8 - kontrole w obu kierunkach

"Urządzenia zostaną zainstalowane na dwóch odcinkach pomiędzy węzłem Łabiszyńska, a węzłem Piłsudskiego (Marki) oraz węzłem Konotopa a węzłem Bemowo (ul. Lazurowa)" - poinformowała Niżniak, dodając, że pomiary będą prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8.

Lokalizacja odcinkowych pomiarów prędkości została wytypowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. "Wybór lokalizacji poprzedziły kilkukrotne wizje lokalne oraz analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względu na skalę oraz skutki zdarzeń drogowych, do których dochodzi na trasie S8, konieczne jest objęcie drogi stałymi kontrolami prędkości" - tłumaczyła Niżniak.

Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system kamer, który automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Funkcjonalność kamer umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość szeregu danych, w tym m.in.: miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 w Warszawie Foto: GITD
Odcinkowy pomiar prędkości na S8 w Warszawie

Wyjawiła, że zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD. "Dzięki współpracy z zarządcą drogi – GDDKiA w Warszawie, do montażu urządzeń zostanie wykorzystana już funkcjonująca infrastruktura drogowa. Zarządca drogi zapewni także przyłącza energetyczne, do których zostaną podłączone urządzenia" - przekazała rzecznika GITD.

Odcinkowy pomiar na S8 - montaż do końca października

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, wykonawca ma czas do końca października tego roku na montaż i oddanie urządzeń gotowych do wykonywania pomiarów. Koszt instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 wyniesie prawie 4 mln zł.