Andrzej Adamczyk podjął wyjątkowe środki, których do tej pory nie stosowano w Polsce. Minister wprowadził odstępstwo od stosowania przepisów dla kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Mowa o następujących odstępstwach:

1. dzienny czas prowadzenia pojazdu wydłużono z 9 do 11 godzin,

2. tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (dotychczas było to 56 godzin),

3. łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin zamiast 90 godzin,

4. po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny (zamiast czterech i pół) kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku. Odstępstwa wchodzą w życie 18 marca 2020 roku i mają obowiązywać do 16 kwietnia 2020 r.