"Projekty dotyczą autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych ruchu przyspieszonego (głównie obwodnic). Są one w różnych fazach opracowania, zaczynając od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego po koncepcję programową" - zaznaczyła.

Autostrada A2 bliżej granicy na wschodzie Polski

Na wschód od Warszawy, na autostradzie A2, GDDKiA realizuje 101 kilometrów trasy.

Na ok. 37,5-kilometrowym odcinku Mińsk Mazowiecki — Siedlce, dla odcinków Kałuszyn — Groszki i Gręzów — Siedlce Zachód jest już decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu 2021 r. przekazano place budów wykonawcom, a roboty już trwają. W tej chwili wykonawcy prowadzą prace przy trasie głównej oraz obiektach mostowych.

A2 Kałuszyn-Biała Podlaska Foto: GDDKiA
A2 Kałuszyn-Biała Podlaska

"Dla środkowego odcinka, Groszki — Gręzów, na który umowę podpisaliśmy 28 stycznia 2021 r., wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Szacujemy, że w październiku otrzymamy decyzję ZRID, co umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie" - przekazała rzeczniczka.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Na odcinku Siedlce — Biała Podlaska (ok. 63,5 km), na który w kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, dla trzech odcinków, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. "Szacujemy, że w IV kwartale 2022 r. otrzymamy decyzje ZRID, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie. Dla odcinka Swory — Biała Podlaska 16 września br. wojewoda lubelski wydał decyzję ZRID, dzięki czemu mogliśmy przekazać wykonawcy plac budowy" - zaznaczyła Tarnowska i dodała, że autostradą A2 z Warszawy do węzła Biała Podlaska powinniśmy dojechać, przy sprawnym przebiegu prac budowlanych, pod koniec 2024 r.

We wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie dla przedłużenia A2 (32 km.) od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią w Kukurykach. W styczniu br. do wojewody lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Nowe pasy ruchu na A2 na zachód od stolicy. Dłuższe S7 i S12

Na zachód od Warszawy, na autostradzie A2, wybudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu między Łodzią i Warszawą. "Dysponujemy już decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, która umożliwia kontynuację prac związanych z przygotowaniem rozbudowy autostrady A2 do trzech pasów w obu kierunkach. Odcinek 46 km od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim zostanie unowocześniony i zyska nowy standard" - podkreśliła rzeczniczka. Nowością przy realizacji tej inwestycji będzie wykonanie zasilania infrastruktury z systemów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii.

Droga S7 Płońsk-Czosnów Foto: GDDKiA
Droga S7 Płońsk-Czosnów

Na S7, dla odcinka Czosnów — Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Po przyznaniu środków finansowych ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Dla odcinka Kiełpin — Warszawa przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W listopadzie 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II. "Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa daje nam zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji. Harmonogram prac będziemy mogli podać po uzyskaniu środków finansowych" - przekazała Tarnowska.

S12 i S17 Lublin Sławinek Foto: GDDKiA
S12 i S17 Lublin Sławinek

W przypadku drogi S12 Przygotowywana jest dokumentacja dla odcinka od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej realizowane jest przez dwie firmy projektowe.

Dla odcinka na zachód od Radomia, wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) został złożony w grudniu 2019 r., a na wschód od Radomia w październiku 2021 r. Dla odcinka S12 od gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego do Radomia DŚU została wydana 25 października 2021 r. W przypadku odcinka S12 Radom — Puławy toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. "Po zapewnieniu środków finansowych przystąpimy do dalszych działań" - poinformowała rzeczniczka.

Obwodnica Warszawy — część wschodnia

S17 Drewnica — Ząbki — Warszawa Wschód, czyli Wschodnia Obwodnica Warszawy

Jeśli zaś chodzi o Wschodnią Obwodnicę Warszawy to GDOŚ uchylił w całości decyzje RDOŚ w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy WOW na odcinkach S17 Drewnica — Ząbki (18 lutego 2021 r.) oraz Ząbki — Warszawa Wschód (Zakręt; 15 lutego 2021 r.). Ponadto umorzone zostały postępowania przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

S17 - wschodnia obwodnica Warszawy Foto: GDDKiA
S17 - wschodnia obwodnica Warszawy

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone, m.in. przez GDDKiA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. WSA w Warszawie (wyrok z 24 sierpnia 2021 r. dla S17 Ząbki — Warszawa Wschód i 19 stycznia 2022 r. dla S17 Drewnica — Ząbki) uchylił decyzję GDOŚ. "Z wyroku sądu wynika obowiązek merytorycznego rozpatrzenia przez GDOŚ otrzymanych odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Od wyroku WSA w sprawie S17 Drewnica — Warszawa Wschód wpłynęły skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - przekazała rzeczniczka.

Via Carpatia i nowe obwodnice

Dla 33 km drogi ekspresowej S19 Via Carpatia (na odcinku granica z woj. podlaskim — Łosice — granica z woj. lubelskim), przebiegającej przez teren województwa mazowieckiego, prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. 14 grudnia 2021 r. złożony został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o uzyskanie DŚU.

Z czterech obwodnic ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w woj. mazowieckim, zrealizowane zostały już dwie: obwodnica Góry Kalwarii i Iłży. Obwodnica Kołbieli jest w realizacji. 3 października br. do wojewody mazowieckiego złożony został wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. "W zakresie obejścia Łochowa prowadzona jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej" - podkreśliła Tarnowska.

Program 100 obwodnic. Ruch tranzytowy poza miastami

Dzięki rządowemu Programowi budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 z dziewięciu miast w województwie mazowieckim wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy.

Dwie obwodnice, Lipska (DK79) i Pułtuska (DK61/57), są już w realizacji. W przypadku tej pierwszej, wojewoda mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Drogowcy planują rozpoczęcie robót w terenie na przełomie 2022/2023 roku. Zakończenie prac przewidziane zostało w II kwartale 2024 r. Jeśli chodzi o obwodnicę Pułtuska, w kwietniu 2022 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne. "Szacujemy, że roboty w terenie, po pozyskaniu decyzji ZRID, rozpoczną się wiosną 2023 r. i zakończą w I kwartale 2025 r" - przekazała rzeczniczka.

Kolejnych siedem obwodnic jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej, tj. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Złożone zostały cztery wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Ostrołęki, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia. Odpowiednio, w listopadzie 2021 r. do wójta gminy Olszewo — Borki, w sierpniu 2022 r. do burmistrza Skaryszewa, a we wrześniu do wójta Gminy Sokołów Podlaski i burmistrza Zwolenia.

A50 S50 część zachodnia - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej Foto: GDDKiA / GDDKiA
A50 S50 część zachodnia - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Zachodnia obwodnica Warszawy

Dla zachodniego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej opracowywana jest dokumentacja projektowa. Dotyczy to dwóch odcinków: S50 od S10 do DK92 oraz S50/A50 od DK92 do S7. Zgodnie z zawartymi w lipcu 2022 r. umowami, zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2026 r.?

W sierpniu 2022 r. podpisane zostały dwie umowy na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Przyszła S10 będzie skomunikowana z OAW na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. W sumie na wykonanie całości przedmiotu umów wykonawca ma 44 miesiące, w tym na złożenie wniosku o DŚU 29 miesięcy.

Przebieg przyszłej S10 od autostrady A1 w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Dokumentacja obejmie połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60. Jak przekazała Tarnowska, szacunkowa długość tego odcinka S10 wyniosłaby ok. 100 km.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW Foto: GDDKiA / GDDKiA
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW

Warianty OAW to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po ok. 5 km szerokości. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP-ów.

"Wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Nie przesądzają one w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania DŚU dla części OAW między jej północnym a południowym połączeniem z DK7/S7" - powiedziała Małgorzata Tarnowska.

Autorka: Marta Stańczyk