• Podczas wakacji policja przygotowuje wykaz miejsc, w których prowadzone są kontrole autobusów i kierowców wiozących dzieci i młodzież
  • Autokary przewożące dzieci i młodzież do 18. roku życia muszą być oznaczone z przodu i z tyłu specjalnymi kwadratowymi tablicami
  • W autobusie powinna znajdować się apteczka, a w pojazdach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa obowiązek ich zapinania obejmuje wszystkich pasażerów
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreślił w rozmowie z PAP, że w okresie wakacji BRD KGP przygotowuje wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek.

"Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości" - wyjaśnił nadkomisarz.

Na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC - dodał.

"Przygotowując wyjazd autobusowy, należy kierować się bezpieczeństwem pasażerów. Ważne jest, aby autobus był w nienagannym stanie technicznym, a firma oferująca swoje usługi cieszyła się jak najlepszą opinią. Organizator wycieczki podpisując umowę powinien zwrócić uwagę, aby znalazły się w niej szczegółowo opisane prawa i obowiązki obu stron oraz wymagania dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu" - podkreślił.

Wskazał, że autokar przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznaczony jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. "W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci. Kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu" - stwierdził.

Przypomniał, każdy autobus powinien być wyposażony m.in. w apteczkę doraźnej pomocy. Zanim autobus ruszy w trasę, opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autobusie, zachowanie podczas postojów).

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

"Jeśli autobus wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa zarówno kierowca, jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć zapięte pasy. Kierowca autobusu jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informacje o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym" - wyjaśnił policjant.

Nadkomisarz przekazał też, że od początku wakacji do końca lipca policjanci skontrolowali już 4703 autokary. "Stwierdzono 81 usterek w tym 42, które uniemożliwiły dalszą jazdę autokaru. Zatrzymano 54 dowody rejestracyjne" - przekazał.

"Poza wyznaczonym punktem kontrolnym zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących autokarami. Zatrzymano 3 uprawnienia do kierowania" - dodał nadkomisarz Robert Opas.

Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak w rozmowie z PAP podkreśliła, że od początku wakacji do piątego sierpnia inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali blisko 1450 autokarów. "W 53 przypadkach, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, kontrole zakończyły się zatrzymaniem ich dowodów rejestracyjnych, w tym w 19 przypadkach wydaniem zakazów dalszej jazdy" - podała Monika Niżniak.

"Najczęściej zastrzeżenia inspektorów dotyczyły usterek układu kierowniczego, uszkodzeń i korozji elementów nośnych, braku aktualnych badań technicznych, wycieków płynów eksploatacyjnych" - wyliczyła rzeczniczka GITD.

Wskazała, że kontrole inspektorów obejmują sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, uprawnień kierowcy, czasu pracy kierującego i stanu trzeźwość. "W przypadku stanu technicznego pojazdów ocenie podlegają elementy bezpośrednio odpowiadające za bezpieczeństwo, m.in.: stan układu hamulcowego, kierowniczego, wydechowego oraz oświetlenie i ogumienie. Istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa podróżnych jest również kondycja psychofizyczna kierującego, dlatego w trakcie każdej kontroli inspektorzy weryfikują, czy przestrzegane są normy czasu pracy. Sprawdzają również czy nie dochodzi do przypadków ingerencji w pracę tachografu" - zaznaczyła.

Wskazała, że inspektorzy prowadzą kontrole na wytypowanych trasach o dużym natężeniu ruchu lub prowadzących do turystycznych kurortów, a także w specjalnie wyznaczonych punktach kontrolnych.

"Równolegle prowadzone są kontrole realizowane na prośbę organizatorów wycieczek, rodziców, czy też opiekunów. Inspektorzy oceniają, że z roku na rok rośnie zainteresowanie przeprowadzeniem tego typu kontroli. Ze względu na to, że rośnie liczba kontroli realizowanych na wniosek rodziców i opiekunów, warto zgłosić potrzebę ich przeprowadzenia z kilkudniowym wyprzedzeniem" - poradziła.

Rzeczniczka GITD przypomniała, że wystarczy skontaktować się telefonicznie lub przekazać prośbę drogą mailową do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. "Inspektorzy, w miarę możliwości, przeprowadzą kontrolę w miejscu wyjazdu autokaru lub wskażą wyznaczony punkt kontrolny, do którego należy skierować autokar przed wyjazdem" - dodała Monika Niżniak.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ jann/