Planowana metamorfoza wyglądu radiowozów jest podyktowana przede wszystkim dążeniem do ich jak najlepszej widoczności. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, weszło w życie 2 lutego 2022 r., chociaż na temat nowego oznakowania dyskutowano już rok wcześniej.

Przeczytaj również: Biały kruk motoryzacji z PRL odnaleziony przez przypadek

Więcej światła i koloru

Jakich zmian możemy się spodziewać? Policja zapowiada, że różnice będą radykalne. Przede wszystkim radiowozy będą znacznie lepiej niż do tej pory oświetlone. Ostrzegawczych sygnałów błyskowych będzie trzy razy więcej zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich aż 30. Ta zmiana obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym i w ocenie ustawodawcy powinna poprawić ich widoczność.

Obecne oznakowanie radiowozu policji Foto: Soft Light / Shutterstock
Obecne oznakowanie radiowozu policji
Nowe oznakowanie radiowozu policji
Nowe oznakowanie radiowozu policji

Przeczytaj również: Jedna trzecia radiowozów w Bytomiu niesprawna?

Zmieni się też wzór oznakowania i zostaną wprowadzone dodatkowe elementy odblaskowe. Na pojazdach będzie można umieszczać dodatkowe elementy w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Analogiczne rozwiązania dotyczyć będą również policyjnych motocykli. Wprowadzona zostanie ponadto dowolność w doborze koloru i tła dla napisu świetlnego "POLICJA". Związane ma to być, jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia MI, "z myślą o stosowaniu nowoczesnych, różnorodnych rozwiązań technicznych, zapewniających lepszą widoczność i rozpoznawalność".

Nowe oznakowanie ma być wprowadzane stopniowo zarówno w nowych pojazdach, dopuszczanych do służby, jak i w tych już użytkowanych, które przejdą modernizację.