Sytuacja miała miejsce na MOP Olsztynek, na drodze S7. Podczas kontroli, inspektorów zaniepokoiła analiza czasu pracy kierowcy. Po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji dokumentów transportowych, danych zapisanych na karcie kierowcy oraz w tachografie, okazało się, że brakuje części zapisów dotyczących aktywności kierowcy oraz przebytej drogi. Doświadczeni inspektorzy ITD doszli do wniosku, że takie braki mogą wynikać z celowego wyłączenia tachografu podczas jazdy.

Podczas oględzin pojazdu inspektorzy odkryli pendrive'a, który po podłączeniu do gniazda USB uniemożliwiał prawidłową pracę tachografu. Tę hipotezę potwierdziła przeprowadzona próba drogowa. Pojazd został więc skierowany do specjalistycznego warsztatu w celu dalszych badań nad tachografem.

Kierowca został ukarany mandatem karnym za manipulację, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.