• Trwają prace związane z wdrożeniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, cały system powinien być gotowy pod koniec 2023 r.
  • System obejmie ponad 1 tys. km polskich dróg wpiętych do sieci TEN-T, tj. niektórych autostrad i dróg ekspresowych
  • Budowany system pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem na drogach krajowych i m.in. ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort kierowców
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

W Polsce realizowany jest projekt znany jako Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I (KSZRD). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) precyzuje, że obecnie jest to największy tego typu projekt ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) powstający na Starym Kontynencie.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Monitoring autostrad i dróg ekspresowych w czasie rzeczywistym

KSZRD obejmie ok. 1100 km polskich dróg, czyli ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na terytorium Polski. "Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia" — wyjaśnia GDDKiA. System obejmie m.in. wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4, dróg ekspresowych S1, S6, S7 i S8 oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia.

Budowany system pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem na drogach krajowych i zwiększy zakres informacji przekazywanych kierowcom. Docelowo w czasie rzeczywistym będą monitorowane wszystkie autostrady i drogi ekspresowe, dzięki można będzie dynamicznie i płynnie zarządzać ruchem, kierować na objazdy oraz informować o utrudnieniach i zdarzeniach drogowych.

Na drogach pojawi się 3,5 tys. urządzeń ITS, w tym kamer i tablic zmiennej treści

To wszystko nie tylko poprawi bezpieczeństwo na drogach objętych systemem, m.in. dzięki zmniejszeniu liczby wypadków, lecz także korzystnie wpłynie na komfort jazdy i dodatkowo zwiększy przepustowość dróg. Sama GDDKiA będzie natomiast mogła szybciej informować służby o zaistniałych zdarzeniach na drogach.

Już teraz zakończyły się prace w części budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie, w którym mieści się Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Natomiast w terenie trwają prace związane z podłączeniem stacji koncentracyjnych do sieci energetycznej oraz montaż i odbiory urządzeń ITS, takich jak kamery i tablice zmiennej treści. W ramach inwestycji na drogach pojawi się 3,5 tys. urządzeń ITS.

Prace związane z wdrożeniem systemu centralnego powinny zakończyć się w II kwartale 2023 r., a jeszcze przed końcem przyszłego roku ma nastąpić integracja Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW) z systemem centralnym. Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSR) będzie wyposażony w urządzenia zbierające informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą, czasach przejazdu na poszczególnych trasach, stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne.