Brak kontroli nad kierowcami aplikacji do przewozu osób przechodzi do historii. W życie wchodzi kolejny etap zmian, który ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tego typu przewozów.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Nowe przepisy przewozu osób. Weryfikacje i kontrola

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że do 1 października 2023 r. firmy pośredniczące w przewozie osób będą musiały dokonać weryfikacji każdego kierowcy, któremu zleca przewóz. Muszą to zrobić nawet wobec kierowców, pracujących jeszcze zanim doszło do zmian w przepisach w lutym br.

Każdy kandydat na kierowcę musi się osobiście stawić w firmie przed rozpoczęciem współpracy. Wtedy przedsiębiorca musi potwierdzić jego tożsamość oraz zweryfikować uprawnienia i niekaralność. Ponadto od 17 czerwca 2024 r. każda osoba, chcąca jeździć jako kierowca, będzie musiała posiadać polskie prawo jazdy.

Co więcej, firmy będą musiały weryfikować, czy przewozy są faktycznie realizowane przez osobę, której go zlecono. Minister Cieszyński dodaje, że taka weryfikacja będzie losowa, jednak musi się odbywać co najmniej raz na 50 przejazdów i nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób może przetwarzać informacje dotyczące osób wykonujących przewóz przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorcą. To ma pozwolić na wymianę informacji pomiędzy różnymi firmami, ponieważ będą to dane gromadzone podczas weryfikacji, ale także w trakcie współpracy firmy z kierowcą. Zmniejszy to ryzyko oszustw i zatajania informacji.

Nowe przepisy przewozu osób. Nawet 1 mln zł kary

Ustawa zaostrza również kary – nawet do 1 mln zł – dla przedsiębiorców pośredniczących w przewozach oraz dla osób wykonujących przewóz za naruszenie obowiązków przewidzianych ustaw. W ustawie przewidziano szereg naruszeń, które będą karane, np. prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji - 500 tys. zł, a za nieokazanie i nieudostępnienie do kontroli urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna - 12 tys. zł.