• W czasie prac nad jednym z rządowych projektów na jaw wyszły duże rozbieżności w danych dotyczących liczby pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Polsce
  • W odpowiedzi na poselską interpelację podano dane, z których wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest niemal 30 mln pojazdów
  • Ponad 10 mln pojazdów nie ma wykupionego ubezpieczenia OC, a ponad 13 mln nie ma ważnych badań technicznych
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Wydawać by się mogło, że w dobie szeroko rozwiniętej cyfryzacji nie może być rozbieżności w danych, którymi dysponują urzędy. Tymczasem jak zauważa poseł Mirosław Suchoń (Koło Parlamentarne Polska 2050), w trakcie prac legislacyjnych nad rządowym projektem zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym pojawiły się bardzo duże rozbieżności w danych dotyczących liczby zarejestrowanych w Polsce pojazdów samochodowych, przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz stronę społeczną.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

W związku z tym parlamentarzysta zwrócił się do szefa rządu Mateusza Morawieckiego z interpelacją w sprawie aktualnej liczby pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK). Ponadto poseł chciał otrzymać informację, ile pojazdów podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej OC i ile takowe posiada, a także ile pojazdów posiada ważne badanie techniczne, a w ilu przypadkach właściciele nie dopełnili obowiązku sprawdzenia stanu pojazdu.

Ile pojazdów samochodowych jest w Polsce...

Po dwóch miesiącach od daty wysłania interpelacji wreszcie udało się uzyskać dane. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazał, że liczba pojazdów samochodowych "posiadających status zarejestrowany w Polsce, stan na 31 października 2022 r., wynosi 32 mln 931 tys. 117, w tym 9 mln 010 tys. 256 pojazdów o statusie zarejestrowany — archiwalny.

Sekretarz stanu równocześnie wyjaśnił, że "Pojazd o statusie zarejestrowany — archiwalny to pojazd niewyrejestrowany i nieanulowany, inny niż zabytkowy, dla których upłynęło ponad 10 lat od daty pierwszej rejestracji i w okresie od 6 lat od daty bieżącej nie wpłynął żaden komunikat aktualizujący".

... i ile z nich nie ma ubezpieczenia OC lub ważnych badań technicznych?

W przypadku ubezpieczenia OC "Liczba pojazdów samochodowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) stan na 31 października 2022 r. wynosi 32 mln 931 tys. 117. Wyjątkiem są pojazdy samochodowe zarejestrowane jako zabytkowe, których stan na 31 października 2022 r. wynosi 74 tys. 381.

Biorąc powyższe dane, może przerażać skala ignorowania obowiązku zakupu polisy OC. Jak bowiem przekazał Cieszyński, "Liczba pojazdów samochodowych posiadających aktualną polisę OC stan na 31 października 2022 r. wynosi 21 mln 124 tys. 579". To oznacza, że w przypadku ponad 10 mln pojazdów nie zostało wykupione obowiązkowe ubezpieczenie.

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku badań technicznych. Na koniec października 2022 r. liczba pojazdów samochodowych posiadających ważne badanie techniczne wynosiła 19 mln 562 tys. 130, a tych, którego tychże badań nie miały, 13 mln 368 tys. 987, w tym 9 mln 009 tys. 947 pojazdów o statusie zarejestrowany — archiwalny.