Nasz zachodni sąsiad znany jest z posiadania obszernego katalogu oznaczeń drogowych sięgający prawie 1 tys. różnych pozycji. Wśród nich część znaków powinna być szczególnie ważna dla kierowców prowadzących samochody ciężarowe. Przykładem takiego znaku może być czerwony znak z pomarańczową ciężarówką, który nie pojawia się na drogach często, jednak jest bardzo ważny.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Znak z pomarańczową ciężarówką — lepiej go nie ignorować

Co w takim razie oznacza ten znak drogowy? Jest to zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi, które wymagają oznakowania. Jest on spotykany z reguły na odcinkach tras, gdzie statystycznie często dochodzi do wypadków i może wystąpić zagrożenie naruszenia niebezpiecznego ładunku. Zakaz ten obejmuje nie tylko towary łatwopalne — jak olej, benzynę, gaz płynny, czy też fajerwerki — lecz także artykuły radioaktywne lub odpady medyczne.

Polskie znaki dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych Foto: Wikimedia Commons/Szczepan1990
Polskie znaki dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Z takim znakiem spotkać się możemy także w Polsce, jednak wygląda on trochę inaczej i dzieli się na trzy typy. Pierwszy to znak B-13, który oznacza zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi. Drugi (B-13a) określa zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi. Trzeci (B-14) to zakaz wjazdu pojazdów z towarami mogącymi skazić wodę.

Tablica informacyjna o przewożonym towarze

Jak wyczytać można z samej definicji znaku, towary niebezpieczne wymagają dodatkowego oznakowania. Tabliczka ta musi informować o klasie towaru oraz rodzaju zagrożenia, jaki sprawia. Możemy ją podzielić na dwa typy, które w obu przypadkach przybierają postać kwadratu lub prostokąta. Towarzyszą im także piktogramy określające zagrożenie.

Przykład tabliczki informującej o towarze niebezpiecznym Foto: Shutterstock/Bjoern Wylezich
Przykład tabliczki informującej o towarze niebezpiecznym

Pierwszy posiada kolor pomarańczowy z czarną obwódką na brzegach. Za pomocą kodów liczbowych informuje ona o rodzaju zagrożenia oraz substancji, która jest przewożona. Drugi równie w kolorze pomarańczowym, nie posiada czarnej obwódki i posiada numery tylko, gdy towar jest przewożony luzem. W przypadku przewożenia niebezpiecznego towaru na sztuki w osobnych opakowaniach tabliczka nie będzie posiadać dodatkowych numerów.