Przy 587 głosach za, dziewięciu przeciw i 20 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących baterii i zużytych baterii. Nowe prawo uwzględnia rozwój technologiczny i przyszłe wyzwania w sektorze i obejmie cały cykl życia baterii, od projektu do wycofania z eksploatacji.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Kluczowe elementy nowych przepisów to m.in. obowiązkowa deklaracja śladu węglowego i etykieta dla akumulatorów w pojazdach elektrycznych (EV), w lekkich środkach transportu (LMT), np.: elektrycznych hulajnogach lub rowerach, obowiązek projektowania przenośnych baterii w urządzeniach w taki sposób, aby konsumenci mogli je łatwo wyjąć i wymienić oraz bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania odpadów baterii przenośnych i małogabarytowych.

Nowe przepisy określają też minimalne poziomy materiałów odzyskiwanych ze zużytych baterii: litu — 50 proc. do 2027 r. i 80 proc. do 2031 r.; kobaltu, miedzi, ołowiu i niklu — 90 proc. do 2027 r. i 95 proc. do 2031 r.

Regulacje wprowadzają również minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu odpadów produkcyjnych i konsumenckich, wykorzystanych w nowych bateriach: osiem lat po wejściu w życie rozporządzenia — 16 proc. dla kobaltu, 85 proc. dla ołowiu, 6 proc. dla litu i 6 proc. dla niklu; 13 lat po wejściu w życie: 26 proc. dla kobaltu, 85 proc. dla ołowiu, 12 proc. dla litu i 15 proc. dla niklu.

"Po raz pierwszy mamy przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, które obejmują cały cykl życia produktu — podejście, które jest dobre zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Uzgodniliśmy środki, które przyniosą znaczne korzyści konsumentom: baterie będą dobrze funkcjonować, będą bezpieczniejsze i łatwiejsze do usunięcia. Naszym ogólnym celem jest zbudowanie silniejszego przemysłu recyklingu w UE, w szczególności w odniesieniu do litu, oraz konkurencyjnego sektora przemysłowego jako całości, co ma kluczowe znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach dla transformacji energetycznej i strategicznej autonomii naszego kontynentu. Środki te mogą stać się punktem odniesienia dla całego globalnego rynku baterii" — powiedział sprawozdawca, włoski europoseł Achille Variati (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów).

Po końcowym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE i wejściem w życie.

Ze Strasburga Łukasz Osiński