Polonez spędził na służbie 30 lat. Pod koniec kariery był obiektem drwin

Auto Świat
Polonezy służyły najpierw w milicji, później policji, w sumie ponad 30 lat. Przeżyły nie tylko zmianę nazwy formacji, ale także zmianę ustrojową państwa. Sam zmieniał się jednak niewiele. O ile na początku swojej kariery policyjne Polonezy mogły robić wrażenie na przestępcach, o tyle w czasach tzw. Pruszkowa i Wołomina były już obiektem żartów.

Katalog Samochodów Auto Świat