Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza.

Czy kierujący jadący lewym pasem ruchu ciągnikiem siodłowym z cysterną ma obowiązek już w tym miejscu umożliwić pojazdowi jadącemu przed tobą zmianę pasa ruchu na sąsiedni?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: przepis o jeździe "na suwak" brzmi (wytłuszczenie redakcji):

"W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy."

Co oznacza, że wpuszczenie innego uczestnika na przejezdny pas ruchu nie jest grzecznością, lecz obowiązkiem, jednak obowiązek ten powstaje dopiero w chwili, gdy pojazdy znajdujące się na zanikającym lub zablokowanym pasie ruchu dojadą do jego końca.