Dobudowa jezdni to inwestycja, na którą czeka wielu kierowców. Obecnie na odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ — Jasionka jest jedna jezdnia z trzema pasami ruchu w układzie 2+1 (dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden pas w kierunku przeciwnym). Po rozbudowie kierujący podróżujący tym fragmentem szlaku Via Carpatia będą mogli korzystać z dwóch jezdni, przy czym na każdej z nich znajdą się dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocze.

Mapa — droga ekspresowa S19 Sokołów Małopolski — Jasionka Foto: GDDKiA
Mapa — droga ekspresowa S19 Sokołów Małopolski — Jasionka

W ramach inwestycji oprócz dobudowy jezdni o długości ok. 13,8 km drogowcy przebudują także kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastrukturę techniczną. Ponadto powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, która będzie przebiegała w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, a także dwa wiadukty.

Żadnych zmian nie wymagają węzły Sokołów Małopolski Północ oraz Jasionka, ponieważ mają już docelowy przekrój dwujezdniowy. Rozbudowany zostanie natomiast istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin), co pozwoli w przyszłości wybudować w tym miejscu stację paliw oraz obiekty gastronomiczno-handlowe.

Podpisana umowa przewiduje, że całość prac zostanie wykonana w ciągu 39 miesięcy, przy czym w przypadku robót budowlanych do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). To oznacza, że droga powinna być gotowa w czwartym kwartale 2026 r.