Zgodnie z planem za ok. trzy lata pierwsi kierowcy powinni skorzystać z nowo budowanej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT). Jak na razie wszystko wskazuje, że jest to bardzo możliwe, bo Wojewoda Pomorski właśnie wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Chwaszczyno — Żukowo. Dzięki temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) może przekazać wykonawcy plac budowy, aby rozpocząć prace budowlane.

Droga S6 – Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej
Droga S6 – Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej

W ramach OMT zostaną wybudowane 32 kilometry nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 Chwaszczyno — Gdańsk Południe, gdzie S6 będzie łączyła się z drogą S7. Całość budowy OMT podzielono na dwa odcinki realizacyjne i w ramach pierwszego z nich, tj. Chwaszczyno — Żukowo, powstanie obwodnica Żukowa, a także zostanie wybudowanych m.in. 12 wiaduktów, trzy mosty i cztery estakady.

GDDKiA wyjaśnia, że OMT poprawi bezpieczeństwo ruchu w rejonie rozbudowującej się aglomeracji trójmiejskiej i połączy Obwodnicę Południową Gdańska z realizowaną Trasą Kaszubską. Nowa droga będzie pełniła funkcję zewnętrznej obwodnicy dla już istniejącej, ale osiągającej już granice przepustowości Obwodnicy Trójmiasta, umożliwiając szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt pojazdów na kierunku wschód — zachód z ominięciem Trójmiasta.