Fotoradar na DTŚ w Rudzie Śląskiej zacznie pracę 1 marca o godz. 15. Dlaczego urządzenie stanęło właśnie w tym miejscu? Z analiz prezentowanych przez CANARD wynika, że objęty nadzorem odcinek drogi wojewódzkiej 902 jest szczególnie zagrożony zdarzeniami drogowymi. Ich skutki oraz okoliczności wskazują na możliwość przekraczania przez kierujących pojazdami dozwolonej tam prędkości. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oceniło, że jedynym środkiem mogącym w sposób ciągły i skuteczny zdyscyplinować kierujących do wolniejszej, bezpiecznej jazdy jest montaż fotoradaru.

"Zakręt mistrzów" na DTŚ - doszło do 73 kolizji i 9 wypadków od 2018 r.

W miejscu ustawienia fotoradaru od 2018 r. doszło do 73 kolizji i 9 wypadków, w których rannych zostało 11 osób. W ponad 75 proc. przypadkach przyczyną zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Z doświadczeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wynika, że w miejscach objętych nadzorem dochodzi do uspokojenia ruchu i wyhamowania prędkości. Zmniejsza się również liczba wypadków i kolizji. Czy tak faktycznie stanie się również na "zakręcie mistrzów"? Czas pokaże.

Urządzenie kupiło miasto Ruda Śląska i przekazało je Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które włączyło fotoradar do ogólnopolskiej sieci. CANARD zapewni również jego właściwe funkcjonowanie.