Obecnie obsługiwane przez GITD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) wykorzystuje do kontroli ruchu drogowego ponad 430 fotoradarów. W przeważającej większości są to urządzenia Fotorapid CM, które, jak informuje GITD, są już wyeksploatowane, przez co często ulegają awariom.

Aby rozwiązać problem psujących się fotoradarów, GITD już wkrótce wymieni 100 urządzeń. Nowe staną w tych samych miejscach co dotychczasowe. Wykonawca zostanie wybrany w styczniu 2022 r. i od czasu podpisania umowy będzie miał 52 tygodnie na realizację zlecenia. Łącznie do wymiany jest 247 fotoradarów, a wartość zamówienia przekracza 24,5 mln zł.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

U podstaw projektu rozbudowy systemu CANARD leży chęć zwiększenia skuteczności kontrolowania kierowców. Zastosowanie nowocześniejszych urządzeń przełoży się na wyższą jakość wykonywanych zdjęć, co pozwoli na skuteczniejsze ustalanie sprawców wykroczeń. Co więcej, zdjęcie z nowych fotoradarów będzie musiało przedstawiać czytelny wizerunek kierującego pojazdem bez względu na panujące warunki pogodowe.

Z opublikowanych przez GITD informacji wynika, że nowe fotoradary automatycznie rozróżnią rodzaj pojazdu (samochód osobowy, ciężarówka), a także będą mogły wykonywać pomiary prędkości na kilku pasach ruchu jednocześnie – wszystko bez konieczności zmiany ustawień, co obecnie w większości lokalizacji jest niemożliwe.

Dodatkowo brana będzie po uwagę także możliwość podłączenia do fotoradaru urządzeń dodatkowych, np. kamery pozwalającej na rejestrację zsynchronizowanego obrazu tyłu pojazdu zarejestrowanego przez urządzenie rejestrujące. Dzięki temu nowe fotoradary zarejestrują również wykroczenia popełniane przez kierujących motocyklami.