• KSZR ma umożliwić dynamiczne zarządzanie ruchem i korzystnie wpłynąć na poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy
  • Jednym z elementów KSZR jest projekt KSZRD, który w Polsce obejmie ponad 1,1 tys. km dróg
  • W ramach KSZRD zostanie zainstalowanych łącznie 3,5 tys. urządzeń ITS, takich jak kamery i znaki zmiennej treści
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I (KSZRD) jest obecnie największym projektem ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) realizowanym w Europie. Po jego wdrożeniu możliwe będzie dynamiczne zarządzanie ruchem na drogach krajowych, a także poszerzenie zakresu informacji przekazywanych kierowcom.

Docelowo KSZRD pozwoli monitorować w czasie rzeczywistym informacje o ruchu i warunkach na wszystkich polskich autostradach oraz drogach ekspresowych, a co za tym idzie także dynamicznie i płynnie zarządzać ruchem, np. kierując na objazdy lub informując o utrudnieniach bądź zdarzeniach drogowych.

Krajowy Systemu Zarządzania Ruchem — postęp prac

Na obszarze Polski projekt KSZRD obejmie ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T, czyli ok. 1100 km dróg. W 2021 r. zakończyły się już prace związane z przygotowaniem dokumentacji systemu centralnego, który będzie odgrywał rolę „serca” KSZR, natomiast w 2022 r. oddano Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) w Warszawie oraz Regionalne Centrum Zarządzania Ruchem (RCZR) we Wrocławiu.

Centrum Zarządzania Ruchem we Wrocławiu Foto: GDDKiA
Centrum Zarządzania Ruchem we Wrocławiu

Obecnie prowadzone są prace, których celem jest dostawa niezbędnych rozwiązań teleinformatycznych oraz ich zintegrowanie z urządzeniami (modułami rozproszonymi) instalowanymi w pasie drogowym. Te ostatnie posłużą do zbierania informacji o natężeniu ruchu, warunkach pogodowych, a w efekcie pozwolą odpowiednio zarządzać ruchem.

Na podstawie uzyskanych danych możliwe będzie informowanie kierowców o utrudnieniach. W tym celu wykorzystane zostaną tablice VMS oraz mobilne znaki zmiennej treści.

Mobilne znaki zmiennej treści Foto: GDDKiA
Mobilne znaki zmiennej treści

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem wdrożenie i integracja systemu centralnego nastąpi w trzecim i czwartym kwartale 2023 r. Ponadto trwają już prace, które mają na celu zintegrowanie i wdrożenie KSZRD w RPW dla Łodzi, Gdańska, Katowic i Wrocławia.

3,5 tys. urządzeń ITS z myślą o komforcie i bezpieczeństwie kierowców

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy na drogach objętych systemem ma się poprawić. To dlatego, że GDDKiA zyska możliwość sprawniejszego monitorowania i zarządzania ruchem drogowym oraz szybszego informowania służb o wszelkich zdarzeniach drogowych.

Urządzenie do pozyskiwania kompleksowych danych pogodowych Foto: GDDKiA
Urządzenie do pozyskiwania kompleksowych danych pogodowych

"Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia. CPW obejmie wybrane odcinki dróg w granicach woj. mazowieckiego - A2, S7 i S8. Cztery RPW obejmą natomiast pozostałe odcinki dróg wspomnianego szlaku transportowego: S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 i A4 w woj. dolnośląskim i opolskim" — precyzuje GDDKiA.

W ramach KSZRD zostanie zainstalowanych 3,5 tys. urządzeń ITS, m.in. kamer oraz znaków zmiennej treści. W przypadku tych drugich wykorzystywane są znaki pryzmatyczne, tzw. PVMS, które przypominają tradycyjne oznakowanie i które mogą pokazywać jedną z trzech ustalonych wcześniej treści. Z kolei znaki VMS rysunki znaków oraz komunikaty wyświetlają za pomocą diod LED. Oznakowanie tego typu można zobaczyć zarówno na bramownicach nad drogą, jak i na urządzeniach mobilnych VMS.