Trudno teraz wyrokować, czy mamy do czynienia z błędem legislacyjnym, czy celowym działaniem, ale fakt jest taki, że w myśl nowych przepisów, obowiązujących od 23 sierpnia, już od 21 września br. parkowanie na chodnikach będzie nielegalne. Wszystko dlatego, że jak informuje serwis prawodrogowe.pl, w znowelizowanym Kodeksie drogowym wprowadzono wiele poprawionych i nowych definicji.

Wśród wielu zmian kluczowa jest definicja samego chodnika: "9) chodnik — część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch". Równocześnie ustawodawca wprowadził w przepisach nowy punkt 4a, który definiuje "drogę dla pieszych": "4a) droga dla pieszych — drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów".

Warto zauważyć, że w dotychczasowych przepisach, które będą obowiązywały jeszcze do 20 września br., pod pojęciem chodnika kryła się część drogi przeznaczona dla pieszych. Pojawienie się w niej słowa "wyłącznie" jednoznacznie wskazuje na to, że parkowanie na chodnikach już wkrótce stanie się nielegalne.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że już od 21 września w ramach jednej ustawy będziemy mieli do czynienia ze sprzecznymi przepisami. Jak zauważa serwis brd24.pl prawo wciąż będzie regulowało zasady obowiązujące podczas parkowania na chodniku i równocześnie wykluczało możliwość poruszania się jakimkolwiek pojazdem po tej części drogi.

Wskazówką, że ustawodawca zamierza jednak uniemożliwić wjazd pojazdami na chodniki, jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które również wchodzi w życie od 21 września br. W rozporządzeniu tym pojawił się zapis, który stanowi, że "W trudnych warunkach dopuszcza się szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,00 m, pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami, o długości nie mniejszej niż 2,00 m i szerokości nie mniejszej niż 1,80 m".

Warto przypomnieć, że obecnie dopuszcza się zatrzymanie lub zaparkowanie na chodniku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 2,5 tony, o ile dla pieszych pozostanie co najmniej 1,5 m szerokości chodnika. Zatrzymany lub zaparkowany pojazd nie może również tamować ruchu pojazdów na jezdni i w danym miejscu nie może obowiązywać zakaz zatrzymywania się ani zakaz postoju.