• Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły sygnały, że policjanci niewłaściwie stosują tzw. recydywę i łamią w ten sposób zasadę zakazu działania prawa wstecz
  • RPO wystosował pismo do komendanta głównego KGP, w którym prosi o informacje dotyczące liczby przypadków błędnego zastosowania "recydywy" oraz wyjaśnienie, czy policjanci zostali odpowiednio przeszkoleni i przygotowani
  • W odpowiedzi na pismo zastępca komendanta głównego wskazuje, że mamy do czynienia jedynie z incydentalnymi przypadkami błędnego stosowania "recydywy" i wskazuje, że policjanci zostali odpowiednio przygotowani do stosowania nowych przepisów
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Gdy z dniem 17 września 2022 r. wszedł w życie nowy taryfikator i zupełna nowość, jaką jest tzw. recydywa, czyli płacenie podwójnej stawki mandatu za kolejne popełnienie wykroczenie tego samego typu, np. przekroczenie prędkości, chyba nikt nie sądził, że będzie to rodziło jakiekolwiek niejasności. Okazuje się jednak, że najciemniej pod latarnią i że to policjanci sami nie do końca wiedzą, jak należy to prawo stosować. A przynajmniej część z nich.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

RPO interweniuje w sprawie niewłaściwego stosowania tzw. recydywy

Sprawa zbyt nadgorliwego karania kierowców musiała przekroczyć punkt krytyczny, bo zainteresował się nią Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Ten wskazał m.in. na sygnały docierające od samych obywateli, ale też na doniesienia medialne, z których wynikało, że policjanci potrafią powołać się na nowe przepisy nawet wtedy, gdy pierwsze z wykroczeń, dające obecnie podstawę do zastosowania "recydywy", zostało popełnione przed wejściem w życie nowego taryfikatora. A to ewidentne złamanie zasady zakazu działania prawa wstecz.

Mając na uwadze fakt, że jeden głośny incydent wcale nie oznacza, że nie było innych przypadków, RPO postanowił sprawdzić, czy może to oznaczać problem systemowy i wskazywać na kontrowersje u samych policjantów.

W związku z tym RPO zwrócił się do Komendy Głównej Policji (KGP), aby ta wskazała, ile było przypadków niewłaściwego zastosowania "recydywy wykroczeniowej", czy w każdym z nich podjęto z urzędu kroki prawne mające na celu uwolnienie kierującego od niesłusznie nałożonej kary i czy policjanci zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania tzw. recydywy.

Policjanci pomimo szkolenia złamali zasadę zakazu działania prawa wstecz

Na pismo skierowane do komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka odpowiedział jego zastępca nadinsp. Roman Kustera. Z treści pisma wynika, że policja z odpowiednim wyprzedzeniem miała rozpocząć "kompleksową realizację przedsięwzięć formalno-prawnych, szkoleniowych oraz organizacyjno-technicznych mających na celu implementację nowych regulacji prawnych".

Policjanci mieli być na bieżąco informowani o zmianie przepisów i wynikających z nich skutków. Informacje te były przekazywane podczas narad służbowych kierownictwa policji oraz narad pionu ruchu drogowego. Dodatkowo 16 września 2022 r. zastępca dyrektora BRD KGP skierował do komendantów wojewódzkich i stołecznego policji, a także do szkół policji pismo, w którym wskazał, że przepis dotyczący recydywy "może być stosowany wyłącznie wobec czynów popełnionych po dniu 16 września 2022 r."

Ujawniono sześć przypadków. Teraz policjantów wspomoże automat

Być może te działania policji sprawiły, że w okresie od 17 września do 31 grudnia 2022 r. ujawniono jedynie sześć przypadków błędnego zastosowania tzw. recydywy. W tym czasie policjanci nałożyli ponad 560 tys. mandatów karnych. Dwa pytania pozostają bez odpowiedzi — czy tylko wiadomo o sześciu przypadkach, a w rzeczywistości było ich więcej i dlaczego pomimo szkoleń i szeroko zakrojonych działań te sześć przypadków miało miejsce?

Można domniemywać, że teraz przypadki błędnego karania kierowców nie będą miały już miejsca. Ma w tym pomóc m.in. element wyróżniania w systemie "recydywy wykroczeniowej" tych przypadków, które kwalifikują się do zastosowania nowych przepisów. Jak wyjaśnia zastępca komendanta głównego, "przy sprawdzeniu kierującego podczas kontroli na terminalu policyjnym wyróżniane są kolorem czerwonym wykroczenia (w dossier osoby), o których mowa w art. 38 § 2 Kw., popełnione po dniu 16 września 2022 r."