• Gierkówka jest remontowana, aby poprawić jej stan i zwiększyć bezpieczeństwo
  • Całkowity koszt remontu ośmiu odcinków to ponad 900 mln zł. Część jest jeszcze projektowana
  • Wprowadzono nową organizację ruchu oraz podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków
  • Modernizacja obejmie ponad 40 km trasy w województwie śląskim. Ma być w pełni dostępna do 2027 r.
  • Działania mają na celu również ochronę środowiska i redukcję hałasu

Gierkówka od 1976 r. stanowiła główny ciąg komunikacyjny prowadzący z Warszawy Katowic. Dziś jej znaczenie jest znacznie mniejsze, ze względu na wybudowanie autostrady A1 i trasy S8. Cały czas jednak istnieje i może być alternatywą dla tych tras oraz stanowi dobry dojazd do wielu miast położonych obok gierkówki. Z tego względu nie będzie ona usunięta, a wyremontowana. Jak zapowiedziało GDDKiA, wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne.

Jeden odcinek gotowy, siedem w trakcie prac

W lipcu ubiegłego roku podpisane zostały umowy na przebudowę odcinków Częstochowa — Nowa Wieś oraz Siedlec Duży — Koziegłowy. Dla kolejnych dwóch odcinków tj. Nowa Wieś — Zawada (oddana do użytku) i Markowice — Brudzowice umowy były podpisane odpowiednio w 2021 r. oraz w 2022 r. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie ponad 360 mln zł. W lutym 2024 r. natomiast została podpisana umowa na remont odcinka Zawada — Siedlec (5,5 km) o wartości ponad 119 mln zł.

Dla kolejnych trzech odcinków o długości około 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa. Szacuje się, że łączny koszt inwestycji (wraz z przygotowaniem do realizacji) tych ośmiu odcinków drogi wyniesie ponad 900 mln zł. Do 2027 r. ma zostać zmodernizowane ponad 40 km tej trasy w województwie śląskim.

Plan prac na Gierkówce Foto: GDDKiA
Plan prac na Gierkówce

DK91 gierkówka: Zawada — Siedlec Duży

Początek przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie przez Romanów, Siedlec Mały aż do granicy Siedlca Małego i Dużego. W ramach inwestycji wyremontowana będzie droga, przebudowane skrzyżowania oraz stworzone zostaną ciągi piesze. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnych, a w zakresie ochrony środowiska przebudowane i wybudowane będą przepusty, rowy przydrożne, płotki herpetologiczne i osadniki zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

Przebudowa odcinka pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym na Gierkówce Foto: GDDKiA
Przebudowa odcinka pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym na Gierkówce

DK91 gierkówka: Częstochowa — Nowa Wieś

Przebudowę ponad 4,6-kilometrowego odcinka wyceniono na ponad 95 mln zł. Początek odcinka zlokalizowany jest na granicy Częstochowy i Wrzosowej, a jego koniec przed skrzyżowaniem z ulicami Południową i Handlową w Poczesnej.

Zgodnie z obowiązującą organizacją ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Katowic, a w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w dostępności na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami poprzecznymi wyznaczone zostały objazdy.

Obecnie na wyłączonej z ruchu jezdni w kierunku Częstochowy wykonawca rozbiera nawierzchnię asfaltobetonową oraz buduje kanalizację deszczową, która przejmie wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego drogi krajowej. Jeszcze w lutym planowane jest wykonanie ścianek szczelnych, które będą stanowiły tymczasowe zabezpieczenie wykopów pod zaprojektowane przepusty rurowe. Termin umowny zakończenia prac to koniec listopada 2024 r.

DK91 gierkówka: Siedlec Duży — Koziegłowy

Wartość umowy to ponad 81 mln zł za przebudowę ponad 4,4-kilometrowego odcinka. Początek odcinka zlokalizowany jest za ul. Leśną w Siedlcu Dużym, a jej koniec przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach.

W październiku ub.r. wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu. Zamknięta została jezdnia w kierunku Częstochowy na odcinku 4 km, pomiędzy skrzyżowaniami w Siedlcu Dużym (skrzyżowanie DK91 z ul. Jana Pawła II) i w Koziegłowach (skrzyżowanie DK91 z DW789). Rozbierana jest stara nawierzchnia, a ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Katowic. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 r., ale wykonawca deklaruje udostępnienie przebudowanej drogi do ruchu na początku 2025 r.

DK91 gierkówka: Markowice — Brudzowice

Umowa na budowę tego 5-kilometrowego odcinka opiewa na ponad 69 mln zł. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej do Katowic.

Prace budowlane trwają na zamkniętej jezdni w kierunku Częstochowy, a zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 80 proc. W związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych czas realizacji inwestycji został wydłużony do kwietnia 2024 r., a wykonawca deklaruje udostępnić przebudowaną drogę do ruchu w połowie br.