• Łączne sumy wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowań komunikacyjnych rosną, ale rośnie też liczba zawieranych umów ubezpieczeń
  • Częstotliwość występowania szkód w porównaniu do liczby aktywnych polis z roku na rok spada

28,52 mln – oto liczba aktywnych polis OC na koniec 2023 r., jaka znalazła się w raporcie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto zwrócić uwagę na tę liczbę (wyższą o 950 tys. niż w 2022 r). Ta liczba jest ważna, bo odpowiada mniej-więcej rzeczywistej liczbie pojazdów jeżdżących po polskich drogach – pojazdów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie OC. Liczba ta obejmuje samochody osobowe, małe i duże ciężarówki, autobusy, motocykle, motorowery, cięgniki rolnicze, przyczepy itd. Nie jest tak, że w Polsce jeździ 27 mln samych aut osobowych, co stawia Polskę na czele krajów UE pod względem liczby samochodów przypadających na jednego mieszkańca. Ten, kto nie płaci OC za istniejący i samochód będący w użyciu, dość szybko wpada i ma do zapłaty wysoką karę za brak OC.

W 2023 r. wzrosła też liczba dobrowolnych polis AC: pod koniec 2022 r. wynosiła 6,97 mln, rok później już 7,32 mln.

Więcej samochodów, wyższa wartość szkód

W całym 2023 r. wypłacono 9,51 mld zł odszkodowań z tytułu ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych wobec 8,43 mld rok wcześniej. W przypadku autocasco całkowita suma odszkodowań wzrosła z 6,24 mld zł do 7,06 mld zł.

W 2023 r. poszkodowani w zdarzeniach drogowych zgłosili ubezpieczycielom ponad 972 tys. szkód (rok wcześniej 967 tys.). Wśród tych zgłoszeń 45,5 tys. to szkody osobowe, reszta to szkody majątkowe. Łącznie ze szkodami zgłoszonymi w ramach autocasco poszkodowani zgłosili 1,76 mln szkód. Liczba ta wydaje się szokująca, ale...

Nie jest jednak tak, że rok do roku wzrosła częstotliwość szkód – w 2023 r. szkód było więcej, ponieważ pojazdów (polis) było więcej. Częstość szkód zgłaszanych z ubezpieczenia OC była w trzecim kwartale 2023 r. taka sama jak w analogicznym okresie rok wcześniej. Częstość szkód zgłaszanych z AC była nawet niższa – spadła o 1 proc.

W dłuższym okresie liczba szkód zgłaszanych ubezpieczycielom w stosunku do liczby zawartych umów ubezpieczeń systematycznie spada. Jest to trend obserwowany od lat.

Kary za brak OC ekstremalnie wysokie

W pierwszej połowie 2024 r. stawki kar za brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego to:

  • za spóźnienie do 3 dni – 1700 zł;
  • za spóźnienie 4-14 dni – 4240 zł;
  • za spóźnienie powyżej 14 dni – 8480 zł.

W tym roku przewidywana jest jeszcze jedna podwyżka stawek kar za brak OC. Od lipca kary za brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego wyniosą:

  • za spóźnienie do 3 dni – 1720 zł;
  • za spóźnienie 4-14 dni – 4300 zł;
  • za spóźnienie powyżej 14 dni – 8600 zł.