• Od piątku (30 grudnia) pojazdy o DMC powyżej 16 t mogą jeździć warszawskim odcinkiem drogi ekspresowej S2 bez względu na porę dnia
  • Zniesienie ograniczeń godzinowych na S2 w Warszawie przyniosło pozytywne efekty m.in. na drodze DK50, trasie S8 i autostradzie A2
  • W tunelu pod Ursynowem cały czas obowiązuje zakaz poruszania się dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Przez cztery miesiące Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadziła obserwacje ruchu pojazdów i zachowania kierowców, głównie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Uzyskane wyniki miały pomóc określić, czy zniesienie ograniczeń godzinowych dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska wpłynie negatywnie na płynność i bezpieczeństwo ruchu na warszawskim odcinku S2.

Wyniki analizy najwyraźniej nie włączyły sygnału ostrzegawczego, bo GDDKiA od piątku (30 grudnia) na stałe znosi ograniczenia tonażowe na wspomnianym wyżej odcinku drogi ekspresowej S2 przebiegającej przez Warszawę. 4-miesięczne obserwacje potwierdziły:

  • mniejsze natężenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa na DK50 oraz S8 Janki – Opacz;
  • poprawę płynności ruchu w newralgicznych punktach na DK50: rondach, skrzyżowaniach i sygnalizacjach świetlnych;
  • brak utrudnień dla pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton przy przejeździe z zachodu na wschód Mazowsza;
  • mniej znaków pionowych na S2 co daje lepszą czytelność oznakowania;
  • mniejsze zapełnienie MOP-ów na A2.

Nieznacznie większy ruch na POW S2, dużo mniejszy na innych trasach

Jak zauważa GDDKiA, podstawowym wnioskiem jest wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na S2 w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). W miesiącach sierpień — wrzesień 2022 r., czyli pierwszym okresie pomiarowym, był to wzrost o ok. 10-12 proc. Wprowadzone zmiany nie przyniosły negatywnych efektów w zachowaniu kierowców, a wzrost natężenia był akceptowalny dla funkcjonowania S2 i tunelu pod Ursynowem.

Droga ekspresowa S2 - węzeł Warszawa Lotnisko Foto: GDDKiA
Droga ekspresowa S2 - węzeł Warszawa Lotnisko

Przeniesienie części ruchu ciężarówek na POW S2 korzystnie wpłynęło na ruch pojazdów na DK50, gdzie liczba tego typu aut spadła o ok. 25 proc. Powinno to zwiększyć bezpieczeństwo na tej jednojezdniowej dwupasowej drodze. GDDKiA podkreśla, że już teraz w newralgicznych miejscach DK50, tj. rondach, przy sygnalizacjach świetlnych i skrzyżowaniach, poprawiła się płynność ruchu.

Okazuje się, że korzyści jest jeszcze więcej. Pomiędzy węzłami Konotopa i Marki na drodze ekspresowej S8 natężenie ruchu ciężarówek spadło o 14 proc., mniej jest także ciężarówek na MOP-ach na autostradzie A2 w okolicy Warszawy.

Tunel pod Ursynowem wciąż z zakazem dla niektórych pojazdów

Mimo zniesienia ograniczeń tonażowych na POW S2 nie każdy pojazd będzie mógł jechać całym warszawskim odcinkiem tej drogi ekspresowej. W tunelu pod Ursynowem wciąż obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Zakaz ten podyktowany jest faktem, że ten odcinek przebiega przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a dodatkowo brakuje tu infrastruktury wymaganej do działań operacyjnych, m.in. parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, a także tej związanej z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych.

GDDKiA wyjaśnia, że wszystkie powyższe argumenty złożyły się na wprowadzenie zakazu przejazdu przez tunel pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Co ważne, każdy nieuprawniony przejazd przez tunel tego typu aut każdorazowo zgłaszany jest na policję.