• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych pozwala na stworzenie strefy czystego transportu w dowolnej gminie
  • W strefie będą mogły poruszać się m.in. auta elektryczne i napędzane wodorem lub gazem ziemnym, ale też pojazdy, na które gmina wyrazi zgodę
  • Gminy mogą zdecydować o wprowadzeniu opłaty za wjazd do strefy, przy czym ta nie może być wyższa niż 2,5 zł/godzinę (jednorazowo) lub 500 zł/miesiąc (abonament)
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych stała się faktem i od momentu jej wejścia w życie, tj. od 24 grudnia 2021 r., gminy mogą pracować nad tworzeniem stref czystego transportu już według nowych zasad. Strefy, w założeniu ustawodawcy, mają pomóc ograniczyć negatywny wpływ emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Do wyznaczonej strefy bez żadnych ograniczeń będą mogły wjeżdżać auta elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym, ale też odpowiednio oznakowane samochody, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, autobusy zeroemisyjne i autobusy szkolne, a także pojazdy szeregu służb, np. policji, Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Wjazd do strefy autem innym niż uprawniony będzie wiązał się z opłatą

W myśl zapisów ustawy gminy będą miały pełną dowolność w decydowaniu o tym, jakie pojazdy zostaną dopuszczone do ruchu w strefie czystego transportu, przy uwzględnieniu określonych w ustawie wyłączeń. Jak wyjaśniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w uchwale może zostać wskazany dowolny katalog pojazdów, osób (np. mieszkańcy) oraz instytucji, które będę uprawnione do wjazdu do strefy.

Ponadto gmina może, choć nie musi, określić grupę pojazdów, które w okresie 3 lat od powstania strefy mogą w godzinach 9-17 wjeżdżać po wniesieniu opłaty. Po tym okresie pojazdy te nie będą mogły wjeżdżać na teren strefy czystego transportu. Kwota uiszczana przez kierowcę nie może być wyższa niż 2,5 zł/godzinę w przypadku opłaty jednorazowej oraz 500 zł/miesiąc przy opłacie abonamentowej. Co więcej, samochody, które zostaną dopuszczone do wjazdu do strefy, z wyjątkiem aut elektrycznych posiadających zielone tablice rejestracyjne, trzeba będzie oznaczyć odpowiednią nalepką umieszczoną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. I tu może pojawić się poważny problem.

Jak przekazał nam Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, każda gmina będzie wydawała indywidualną nalepkę uprawniającą do wjazdu do strefy. To rodzi niebezpieczeństwo, że kierowcy, którzy poruszają się swoim samochodem po różnych miastach, zostaną zmuszeni do naklejenia na przednią szybę nawet kilku nalepek. Okazuje się bowiem, że za przekroczenie granicy strefy bez właściwego oznakowania kierujący zapłaci karę w wysokości do 500 zł. Cała nadzieja w konsultacjach społecznych, do których trafił projekt rozporządzenia mający określić wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do strefy. Być może uda się określić wspólne zasady oznakowania pojazdów, które mogą wjeżdżać do wyżej wymienionych gminnych stref.